Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Ymweld ag Eryri

Diweddariad Coronafeirws

Mae Cymru oll mewn cyfnod o gyfyngiadau symud (lefel rhybudd 4). Mae teithio wedi'i gyfyngu i deithiau hanfodol yn unig.

Helpwch ni i warchod y Parc Cenedlaethol trwy ddilyn y canllawiau diweddaraf.

Rhagor o wybodaeth ar ganllawiau diweddaraf Coronafeirws


DIWEDDARIAD 7 Ionawr 2021 - CAU MEYSYDD PARCIO AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Yn sgil y nifer cynyddol o bobl sy’n anwybyddu canllawiau Llywodraeth Cymru i beidio â theithio yn ddiangen mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penderfynu cau ei holl feysydd parcio tra bo Cymru dan fesurau cyfyngiadau Lefel 4.

Yng Nghymru nid oes cyfyngiad o ran pa mor aml gaiff pobl fynd allan i ymarfer, ond rhaid dechrau a gorffen ymarfer o’r cartref.

Darllenwch y datganiad llawn.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan arbennig o'r wlad lle mae pobl yn dod i ymlacio a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden mewn amgylchedd godidog.

Mae tirlun Eryri yn unigryw. Mae'r naw cadwyn o fynyddoedd yn gyfystyr â 52% o'r Parc ac yn cynnwys llawer o gopaon sydd dros 3,000 o droedfeddi (915m). Heblaw am harddwch a hyfrydwch ei fynyddoedd uchel, mae tirlun Eryri yn amrywiol iawn ac yn cynnwys ceunentydd afonydd serth, rhaeadrau a dyffrynnoedd gwyrdd. Mae coetiroedd derw, onnen, criafol a chyll i'w cael ledled y Parc tra bod aberoedd hardd afonydd Dyfi, Mawddach a Dwyryd a 23 milltir o arfordir a thraethau euraidd yn cyfrannu at gyfoeth cyffredinol y tirlun.

Bob blwyddyn mae mwy na 6 miliwn o ddyddiau ymweld yn cael eu treulio yma. Os ydych am ddod yma, mawr obeithiwn y bydd y rhan yma o'r safle yn eich helpu i drefnu'ch ymweliad a'i wneud yn fwy dymunol. Mae cyfle hefyd i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Croeso ar eich cyrhaeddiad er mwyn canfod mwy am ein hardaloedd unigryw.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)