Snowdonia National Park strapline

      Yr Ysgwrn

Yr Ysgwrn, Y Gadair Ddu

alt=

Gwybodaeth Agor

CLICIWCH YMA AR GYFER GWEFAN NEWYDD YR YSGWRN

Rydym yn argymell i chi gysylltu o flaen llaw er mwyn sicrhau eich lle ar y teithiau.

Ffôn: 01766 772508

e-bost: yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru

Mae fferm Yr Ysgwrn wedi ei lleoli milltir i'r dwyrain o Drawsfynydd oddi ar yr A470. Wrth deithio tua'r gogledd, trowch i'r dde gyferbyn â'r troad cyntaf mewn i Drawsfynydd a pharhewch ar hyd y lôn gul am oddeutu milltir nes cyrraedd arwydd Yr Ysgwrn. Byddwch yn wyliadwrus o draffig fferm a cherbydau yn dod i'ch cyfarfod. Efallai bydd angen i chi ddefnyddio'r mannau pasio sydd wedi eu lleoli ar hyd y ffordd. Ewch trwy'r giat fynediad a dilyn y trac am tua 300m nes cyrraedd y maes parcio ar eich chwith.