Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Cynllun Ceidwaid Ifainc

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnig cynllun cyffrous i bobl ifanc yn 2020. Maen nhw’n chwilio am 10 o fechgyn a merched brwdfrydig rhwng 14 ac 16 oed i gymryd rhan mewn cynllun Ceidwaid Ifainc. Fel rhan o’r tîm byddwch yn dysgu sgiliau o bob math i’ch paratoi at fod yn Geidwad y Parc yn y dyfodol.

Does dim ond lle i 10 ar y cynllun, felly ‘dan ni’n rhagweld y bydd yna dipyn o gystadlu am le. Does dim angen unrhyw brofiad arbennig - y pethau mwya’ ‘dan ni’n chwilio amdanyn nhw ydi brwdfrydedd ac awydd i gymryd rhan ac, wrth gwrs, rhywun sydd wrth ei fodd yn yr awyr agored. Os ydach chi isio gweithio yn yr awyr agored - dyma’r cynllun i chi! Byddwch chi’n dysgu pob math o sgiliau - o sut i ddringo mynyddoedd i godi waliau cerrig sychion. Bydd Ceidwaid y Parc a hyfforddwyr awyr agored proffesiynol yno i’ch tywys chi trwy bob cam o’r cynllun.

Poster Ceidwaid Ifainc (© APCE)

Poster Ceidwaid Ifainc (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)