Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Wardens

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad:

Ffôn:

Symudol:

Ebost:

Bulletins

Ras Ryngwladol Yr Wyddfa - Gorffennaf 20fed 2019

12 Gorffennaf 2019

Mae’r adeg honno o’r flwyddyn bron ȃ chyrraedd unwaith eto… yr adeg pan fydd cannoedd o redwyr o bedwar ban byd yn heidio i Lanberis er mwyn cymryd rhan yn Ras Ryngwladol yr Wyddfa.

« mwy o fanylion

Fan Warden

Gwneud y Mwyaf o'r Dyddiau Hir: cyngor arbenigol ar sut i gael y diwrnod perffaith yn y mynyddoedd

21 Mehefin 2019

Gyda’r diwrnod hiraf wedi cyrraedd, bydd llawer yn gwneud y mwyaf o’r ychydig olau dydd ychwanegol ac yn mynd allan i fwynhau cefn gwlad ac ucheldiroedd Eryri – boed hynny’n ddiwrnod llawn yn y mynyddoedd, neu fynd allan am rhyw ddwy awr neu dair o awyr iach gyda’r nos ar ôl diwrnod yn y gwaith.

« mwy o fanylion

Y Giât Newydd

Giatiau Llwybr Pilin Pwn

1 Mawrth 2017

Prosiect newydd i gyfnewid rhai o’r hen giatiau safonol ar lwybr Pilin Pwn gyda giatiau traddodiadol yr olwg a gafodd eu crefftio gyda llaw.

« mwy o fanylion

Wal Newydd Gardd Llynpenmaen

16 Ionawr 2017

Dros aeaf gwlyb 2015/16, fe benderfynais godi wal o flaen hen focs signal Llynpenmaen ger Dolgellau er mwyn adfer rhywfaint o fri i hen enwau y pyllau pysgota ar ein hafonydd lleol. Rhan o waith i greu gardd blodau gwyllt, wedi ei ariannu gan gynllun Tyfu’n Wyllt oedd hwn. Mae’r wal yn derfyn i’r ardd, ond yn cyfleu rhywbeth gobeithio am ein diwylliant cyfoethog hefyd, ac mae diogelu’r diwylliant yna a’i gyflwyno i’r cyhoedd yn ran annatod o’n gwaith ni fel wardeiniaid.

« mwy o fanylion

Copaon Cymru

Copaon Cymru

14 Rhagfyr 2016

Ar nos Iau, Hydref 13eg ym Mhlas Tan y Bwlch, yn dilyn bron ddwy flynedd o waith, gwelodd “Copaon Cymru” olau dydd am y tro cynta’.

« mwy o fanylion

Y Falwen a'i Wyau

Prosiect y Falwen Ludiog

14 Tachwedd 2016

Nawr bod misoedd prysur yr haf y tu ôl i ni, mae’r Wardeiniaid yma yn Llyn Tegid nawr yn gallu troi eu sylw at faterion eraill sy’n ymwneud â chadwraeth a hamdden. Er y byddant yn parhau i uwchraddio dodrefn ar ein Rhwydwaith Hamdden drwy gydol y gaeaf, mae prosiect cadwraeth diddorol wedi dechrau er mwyn ceisio dod i ddeall mwy am un o'r rhywogaethau prinnaf yn Llyn Tegid.

« mwy o fanylion

Gwirfoddolwyr yr Wyddfa (© APCE)

Diwedd Tymor y Wardeiniaid Gwirfoddol

27 Hydref 2016

Carwyn ap Myrddin, Warden yr Wyddfa hoffai ddiolch i'n wardeiniaid gwirfoddol am eu holl waith dros y tymor ar ran APCE.

« mwy o fanylion

Ceidwaid Ifanc (© APCE)

Ceidwaid Ifanc

26 Hydref 2016

Yn ystod yr Hydref mae Parc Cenedlaethol Eryri a'r Bartneriaeth Awyr Agored yn cydweithio i dreialu cynllun newydd a chyffrous sef 'Ceidwaid Ifanc'.

« mwy o fanylion

Strimio

Prosiect Jac y Neidiwr Cyffdy

11 Hydref 2016

Canlyniadau Prosiect ymchwil i lwyddiant wahanol ddulliau o reoli Jac y Neidiwr. Blog wedi ei ysgrifennu gan Rhodri Dwyfor Parry.

« mwy o fanylion

Tîm Ras Yr Wyddfa (© APCE)

Ras Yr Wyddfa

3 Awst 2016

Mae Ras Yr Wyddfa yn ddiwrnod mawr i bentref Llanberis a’r ardal bob blwyddyn gyda nifer yn heidio yno i weld y rhedwyr yn dechrau’r ras ac i weld y cyffro wrth iddynt ddod yn ôl i lawr. Mae nifer hefyd yn cerdded i fyny llwybr Llanberis tuag at gopa’r Wyddfa i weld y rhedwyr yn dygymod ag elfenau anodd a heriol y ras ar y mynydd ei hun.

« mwy o fanylion

Sgwrs gan Bill

Arolwg Llygoden Bengron y Dŵr

25 Gorffennaf 2016

Diwrnod llwyddiannus yn arolygu Llygod Pengron y Dŵr ar y Migneint eleni.

« mwy o fanylion

Adeiladu Pont Newydd yn Nghwm Cywarch

Pont Newydd yn Nghwm Cywarch

15 Mehefin 2016

Mae nifer o Wardeniaid Ardal de Eryri, ynghyd ag un o’r criwiau adfer llwybrau wedi bod wrthi’n adnewyddu pont yng Nghwm Cywarch ym mhlwyf Dinas Mawddwy.

« mwy o fanylion

Boma7 ger Cwm Idwal

Y Bwystfil Symudol

14 Mehefin 2016

Warden Alan Pritchard a Larry Beale o Molten Rock Engineering yn profi gallu'r Boma7 - cadair olwyn all fynd i unrhyw le - yng Nghwm Idwal

« mwy o fanylion

Gwirfoddolwyr Prifysgol Efrog Newydd yn tori Rhododendron

Mynd yn Ryngwladol

9 Mai 2016

Mae Rhys Wheldon-Roberts - Warden Cynorthwyol Ardal Yr Wyddfa - wedi bod yn gweithio gyda grŵp o wirfoddolwyr oedd wedi dod yr holl ffordd o Brifysgol Efrog Newydd yn America.

« mwy o fanylion