Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Ceidwaid Ifanc

26 Hydref 2016

Yn ystod yr Hydref mae Parc Cenedlaethol Eryri a'r Bartneriaeth Awyr Agored yn cydweithio i dreialu cynllun newydd a chyffrous sef 'Ceidwaid Ifanc'.

O ddringo creigiau i sgiliau cadwraeth, mae'r cynllun wedi cael ei sefydlu i annog diddordeb yn yr awyr agored ac i ddarparu ystod eang o sgiliau i bobl ifanc - Ceidwaid y dyfodol!

Young Rangers (© SNPA)
Rydym wedi recriwtio tîm bychan o ddynion a merched ifanc brwdfrydig â hunan-gymhelliant rhwng 14 oed - 16 oed i gymryd rhan yn y cynllun a bydd yn cael ei rhedeg trwy'r Hydref 2016. Maent yn barod wedi cael cwpl o wythnosau prysur, gyda chyflwyniad i Gymorth Cyntaf ac yna diwrnod o gynnal arolwg cyflwr cors a mawndir a gwneud gwaith rheoli coetiroedd.

Young Rangers (© SNPA)