Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Mynd yn Ryngwladol

9 Mai 2016

Mae Rhys Wheldon-Roberts - Warden Cynorthwyol Ardal Yr Wyddfa - wedi bod yn gweithio gyda grŵp o wirfoddolwyr oedd wedi dod yr holl ffordd o Brifysgol Efrog Newydd yn America.

Yn ddiweddar bu teimlad rhyngwladol ym Mharc Cenedlaethol Eryri wrth i ni groesawu grŵp o fyfyrwyr o Brifysgol Efrog Newydd! Daeth y myfyrwyr i Eryri fel rhan o daith ddiwylliannol er mwyn gweld a deall mwy am natur, hanes a diwylliant Cymru. Bu'r criw yn gwirfoddoli gyda Pharc Cenedlaethol Eryri trwy dorri Rhododendron yn nyffryn Nantgwynant (ger Beddgelert). Roedd y myfyrwyr yn griw brwdfrydig iawn ac fe lwyddwyd i glirio darn helaeth o'r Rhododendron, felly diolch yn fawr gen i a Carwyn i fyfyrwyr NYU am weithio mor galed!

New York University volunteers clearing Rhodedendron

Gwirfoddolwyr o Brifysgol Efrog Newydd yn torri Rhododendron

Mae Rhododendron yn rywogaeth ymledol yn Eryri sydd yn gordyfu llystyfiant brodorol ac yn cymryd dros rhannau helaeth o dir. O ganlyniad, mae llawer iawn o gynefin brodorol yn cael ei golli ac mae hyn yn ergyd i fioamrywiaeth leol. Mae ymdrechion sylweddol wedi'u gwneud yn y blynyddoedd diwethaf i waredu Eryri o Rododendron, ac mae rhannau mawr o Nantgwynant bellach yn glir.

The New York University volunteer team

Y grŵp o wirfoddolwyr o Brifysgol Efrog Newydd