Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Pont Newydd yn Nghwm Cywarch

15 Mehefin 2016

Mae nifer o Wardeniaid Ardal de Eryri, ynghyd ag un o’r criwiau adfer llwybrau wedi bod wrthi’n adnewyddu pont yng Nghwm Cywarch ym mhlwyf Dinas Mawddwy.

Roedd yr hen bont, ar lwybr cyhoeddus poblogaidd i ben yr Aran Fawddwy (pwynt uchaf de Eryri), wedi dirywio'n ofnadwy ac felly gyda chaniatâd Cyngor Gwynedd, archebwyd pont bren 7m. Gan nad oedd ffordd arall o'u symud, cludwyd darnau'r bont o'r Fawnog Fawr ar waelod y dyffryn i Gwm y Graig gan hofrennydd. Yn lwcus i ni, ar ôl clirio'r hên bont, cawsom ddyddiau o dywydd braf i osod y darnau at ei gilydd a thirlunio o gwmpas y safle.

Dylai'r bont newydd fod yn ei lle am flynyddoedd lu a gobeithio y gallwn wneud gwelliannau pellach i lwybrau'r mynyddoedd yn y dyfodol agos.

New bridge construction at Cwm Cywarch

Y Bont wed'i Gwblhau

New bridge construction at cwm cywarch

Gwaith ar y Gweill

New bridge construction at Cwm Cywarch