Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Rhys Gwynn

Warden Ardal (De)

Fel un o’r tîm wardeiniaid ers 2004, mae fy ardal yn cynnwys plwyfi Ganllwyd, Llanfachreth, Brithdir, Rhydymain, Corris a Dolgellau.   Mae’n le braf iawn i weithio ac er ei bod yn ardal gymharol dawel, mae’n denu nifer fawr o ymwelwyr bob blwyddyn.

Amaethyddiaeth yw prif ddiwydiant yr ardal gyda marchnad Dolgellau yn enwog am safon y cynnyrch a werthir yno. Cymraeg yw prif iaith y fro ac mae iddi ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog. Mae’r ardal yn ddaearegol amrywiol ac yn sgil hynny, mae amrywiaeth eang o blanhigion a chreaduriaid yn byw yma. Rwyf wrth fy modd yn cofnodi’r amrywiaeth yma gyda’r camera a rhannu’r wybodaeth gyda cymdeithas leol neu ymweld âc ysgolion lleol i siarad am fy ngwaith.  Mae amryw o lwybrau hynafol yn croesi’r tirwedd ac mae’n fraint cael cerdded y rhwydwaith gan gyfrannu at greu llwybrau newydd.

Rhys Gwynn, Warden Ardal (De)

Rhys Gwynn, Warden Ardal (De)

Mae llwybrau gogleddol Cader Idris yn denu nifer fawr o bobl bob blwyddyn gyda Llwybr Pilin Pwn o Dŷ Nant yn lwybr poblogaidd iawn. Defnyddir llwybr beicio a cherdded y Fawddach yn reolaidd – taith naw milltir o Ddolgellau i Abermaw gyda golygfeydd trawiadol o aber y Fawddach a mynyddoedd y Rhinogydd. Mae cyfleoedd gwych ar gyfer beicio mynydd yn yr ardal gan gynnwys canolfan feicio enwog Coed y Brenin. Rhaid ymweld hefyd â Rhaeadr Mawddach sydd werth ei weld ar ôl glaw trwm. Mae llwybrau Cynwch a Clywedog yn cynnig amrywiaeth o olygfeydd a chynefinoedd.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01341 422 878

Symudol: 07748 103940

Ebost: rhys.gwynn@eryri.llyw.cymru

Bulletins

Penmaenpool's New Garden Wall

Wal Newydd Gardd Llynpenmaen

16 Ionawr 2017

Dros aeaf gwlyb 2015/16, fe benderfynais godi wal o flaen hen focs signal Llynpenmaen ger Dolgellau er mwyn adfer rhywfaint o fri i hen enwau y pyllau pysgota ar ein hafonydd lleol. Rhan o waith i greu gardd blodau gwyllt, wedi ei ariannu gan gynllun Tyfu’n Wyllt oedd hwn. Mae’r wal yn derfyn i’r ardd, ond yn cyfleu rhywbeth gobeithio am ein diwylliant cyfoethog hefyd, ac mae diogelu’r diwylliant yna a’i gyflwyno i’r cyhoedd yn ran annatod o’n gwaith ni fel wardeiniaid.

« mwy o fanylion

Adeiladu Pont Newydd yn Nghwm Cywarch

Pont Newydd yn Nghwm Cywarch

15 Mehefin 2016

Mae nifer o Wardeniaid Ardal de Eryri, ynghyd ag un o’r criwiau adfer llwybrau wedi bod wrthi’n adnewyddu pont yng Nghwm Cywarch ym mhlwyf Dinas Mawddwy.

« mwy o fanylion