Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Copaon Cymru

14 Rhagfyr 2016

Ar nos Iau, Hydref 13eg ym Mhlas Tan y Bwlch, yn dilyn bron ddwy flynedd o waith, gwelodd “Copaon Cymru” olau dydd am y tro cynta’.

Be ydi Copaon Cymru medda chi? Wel, cyfrol newydd gan Glwb Mynydda Cymru  sy’n eich gwahodd i gyd-gerdded a rhai o aelodau’r clwb (iors trwli yn eu plith) ar 48 o’r teithiau mynydd gorau  yng Nghymru.Pobman o Eryri i’r Bannau, o Fryniau Clwyd i’r Preselau ac o Bumlumon i’r Eifl. Yma ceir disgrifiadau manwl,  ynghyd a paneli gwybodaeth diddorol am bob taith. Bu’n broses hir, dan arweiniad y golygydd, Eryl Owain – meddwl am daith, cerdded y daith, mesur a mwstro, ysgrifennu, addasu, ail- ysgrifennu, tynnu lluniau....yna cael cerddwr annibynnol i ddilyn y cyfarwyddiadau a sicrhau fod pethau yn gweithio, gobeithio!

Clawr caled, dros 200 o dudalennau, dros 140 o luniau lliw, mapiau ar gyfer pob taith,mae’n lyfr swmpus ac, er fy mod wedi bod yn gysylltiedig a’r project, rwy’n hynod falch o’r canlyniad. ‘Rydym wedi ceisio trosglwyddo’r pleser a’r boddhad sydd i’w gael yn y mynyddoedd gan obeithio y bydd y gyfrol yn ysgogi’r darllenwr i gyrraedd yr uchelfannau.

Delfrydol ar gyfer y Nadolig, cyfle i ddad –wneud y gor-fwyta a’r yfed  dros yr wyl  trwy droedio “Copaon Cymru”.

Cyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch ac ar gael yn eich siop lyfrau leol am y pris rhesymol o £15.

Copaon Cymru

Clawr "Copaon Cymru"