Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Myfyr Tomos

Warden Cynorthwyol

Ymunais a staff yr Awdurdod yn 1994 gan ganolbwyntio ar Gader Idris ac ardaloedd Trawsfynydd a'r Ganllwyd. Cefais fy ngeni a'm magu yn Llawrplwy', Trawsfynydd, felly rwy'n adnabod yr ardal a'i thrigolion yn bur dda.

Mae meithrin a cynnal perthynas dda gyda'r gymuned leol a'r ffermwyr yn eithriadol o bwysig yn fy marn i. Gan fy mod a diddordeb mawr mewn mynydda a dringo ers dyddiau ysgol ('Stiniog, wrth gwrs!) mae'n gymorth mawr i gyfathrebu a chynghori ymwelwyr i'r ardal. Ceisio datrys problemau bach cyn iddynt ddatblygu'n broblemau mawr - dyna'r nod.

Cader Idris

Myfyr Tomos (© APCE)

Cader Idris - un o brif fynyddoedd Cymru, gyda nifer o lwybrau amrywiol i'r copa, dringfeydd adnabyddus o bob graddfa a golygfeydd godidog. Y Rhinogydd - s’yn cynnig cerdded gwyllt a garw - y caletaf yng Nghymru? Efallai. Mae nifer o lwybrau cerdded a beicio yn cael eu datblygu yn ardal y Traws heb anghofio am Ganolfan Coed y Brenin ger Y Ganllwyd - "Y" lle i ddod os am feicio mynydd o bob safon, cerdded neu redeg – yn wir, rhywbeth ar gyfer pawb.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 770 274

Symudol: -

Ebost: myfyr.tomos@eryri.llyw.cymru

Bulletins

Copaon Cymru

Copaon Cymru

14 Rhagfyr 2016

Ar nos Iau, Hydref 13eg ym Mhlas Tan y Bwlch, yn dilyn bron ddwy flynedd o waith, gwelodd “Copaon Cymru” olau dydd am y tro cynta’.

« mwy o fanylion