Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Ioan Ll. Davies

Warden Ardal (Gogledd)

Rwy’n byw yng nghyffiniau Betws y Coed ac yn gweithio fel warden i Barc Cenedlaethol Eryri ers wyth mlynedd. Cyn ymuno â’r Parc llawn amser, gweithiais fel warden tymhorol yng Nghwm Idwal.

Mae fy ardal yn cynnwys plwyfi Dolwyddelan, Penmachno, Ysbyty Ifan, Bro Machno, Capel Garmon a Ffestiniog.

Ioan Ll. Davies, Warden Ardal (Gogledd)

Ioan Ll. Davies, Warden Ardal (Gogledd)

Mae nifer o gyfleoedd cerdded yn yr ardal o lwybrau tir agored sy’n arwain i ucheldiroedd Moel Siabod a’r Moelwynion a theithiau cylch fel Llwybr Bro Garmon. Mae nifer o lwybrau beicio mynydd yma hefyd gan gynnwys Coedwig Penmachno a Llwybr Marin yng Nghoedwig Gwydyr. Yn ystod misoedd yr haf mae’r ardal yn boblogaidd iawn gyda canŵyr ar yr Afon Conwy. Mae’r afon yn tarddu ar y Migneint gan deithio 27 milltir i lawr i Aber Conwy.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01690 710 022

Symudol: 07900 267542

Ebost: ioan.davies@eryri.llyw.cymru