Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Giatiau Llwybr Pilin Pwn

1 Mawrth 2017

Prosiect newydd i gyfnewid rhai o’r hen giatiau safonol ar lwybr Pilin Pwn gyda giatiau traddodiadol yr olwg a gafodd eu crefftio gyda llaw.

Bu ychydig o newidiadau i ddodrefn ar Lwybr Pilin Pwn, Ty Nant dros y gaeaf yma. Mae’r llwbyr yma yn un o’r prif lwybrau i gopa Cader Idris, ac fe benderfynon ni gyfnewid yr hen giatiau dur am rhai a fyddai’n adlewyrchu ychydig ar dreftadaeth y mynydd.

Yn hytrach na phrynu giatiau safonol gan gyflenwr, penderfynwyd efallai y byddai modd crefftio giatiau newydd i adlewyrchu’r ymddangosiad traddodiadol. Cafodd y giatiau newydd eu crefftio gan gof lleol i’r un patrwm a hen giât a oedd ar ochr y llwybr, sef giat haearn traddodiadol. Oherwydd pwysau’r gitaiau, bu dipyn o waith eu cludo i safle cyn eu gosod, a fu dipyn o waith i mi a Meirion Edwards y gweithiwr stâd i’w gosod!

Gobeithio y bydd y giatiau newydd yn para cystal â’r hen giât draddodiadol, mae’nt yn sicr yn edrych yn dda ar y llwybr!

The Old Gate

Yr Hen Giât

The New Gate

Y Giât Newydd

Dyma’r giât gyntaf i ni ei osod. Roedd rhaid ail dyllu’r cerrig yn y wal i osod cetynnau newydd cyn gosod y giât – ond roedd hi’n werth yr holl waith! Y giat yn edrych yn dda, a dwi’n siwr y bydd yno am flynyddoedd maith.

The Other Old Gate

Giât arall a oedd angen ei chyfnewid

The Second New Gate

A'r giât sydd wedi cymryd ei le.

Doedd ddim posib gosod yr ail giât ar y wal gan nad oedd y cerrig yn addas felly roedd rhaid gosod cilbyst derw i’r giât. Nid oedd yn le hawdd i gael twll i’r cilbyst gan fod hen ffôs gerrig yn rhedeg trwy ganol yr adwy.

The Traditional Gate

Y Giât Draddodiadol

Dyma’r hen giât traddodiadol a gafodd ei ddefnyddio fel templed ar gyfer y giatiau newydd.