Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Gethin Corps

Warden Ardal (De)

Rwyf wedi bod yn warden i’r Parc Cenedlaethol ers 2006 ar ôl treulio saith mlynedd fel gweithiwr stâd yn ardal Dolgellau. Fel warden rwy’n hybu’r berthynas rhwng ymwelwyr, trigolion lleol a’r gymuned amaethyddol.

Mae rhan helaeth o’m gwaith yn cynnwys rheoli a cynnal a chadw’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn fy ardal. Fel un sy’n enedigol o’r ardal, mae gennyf berthynas dda gyda tirfeddianwyr lleol sy’n ddefnyddiol iawn yn fy swydd o ddydd i ddydd. Mae’n fraint cael gwasanaethu’r gymuned lle cefais fy magu ac rwy’n gwneud yn fawr o’r arlwy hamdden sydd ar gael yma fel cerdded a beicio mynydd. Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn byd natur a bywyd gwyllt.

Gethin Corps, Warden Ardal (De)

Gethin Corps, Warden Ardal (De)

Mae fy ardal yn un amrywiol iawn ac yn cynnwys rhan helaeth o’r arfordir, aber y Fawddach ac yn ymestyn i dir mynyddig. Mae Llwybr Mawddach, sy’n rhedeg ar hyd hen wely rheilffordd o Ddolgellau i Abermaw yn arbennig o boblogaidd ymysg cerddwyr a beicwyr. Mae rhannau o’r llwybr yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn. Mae llwybr pren wedi ei adeiladu yn Nhraeth Benar, Morfa Dyffryn sydd hefyd yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a pramiau.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01341 422 878

Symudol: 07900 267512

Ebost: gethin.corps@eryri.llyw.cymru

Bulletins

Y Giât Newydd

Giatiau Llwybr Pilin Pwn

1 Mawrth 2017

Prosiect newydd i gyfnewid rhai o’r hen giatiau safonol ar lwybr Pilin Pwn gyda giatiau traddodiadol yr olwg a gafodd eu crefftio gyda llaw.

« mwy o fanylion