Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Diwedd Tymor y Wardeiniaid Gwirfoddol

27 Hydref 2016

Carwyn ap Myrddin, Warden yr Wyddfa hoffai ddiolch i'n wardeiniaid gwirfoddol am eu holl waith dros y tymor ar ran APCE.

A hithau’n neshau at ddiwedd tymor ein Wardeiniaid Gwirfoddol trefnwyd diwrnod i gael pawb at eu gilydd i drafod y tymor aeth heibio ac i ddiolch iddyn nhw am yr holl waith ers y Pasg. Maent wedi bod yn brysur fel yr arfer eleni’n cynghori pobl ar ddechrau ac wrth gerdded llwybrau Llanberis, PyG a’r Mwynwyr. Rhyngddynt maent wedi gwirfoddoli dros 1,350 o oriau yn ogystal a chasglu 350 o fagiau ysbwriel oddi ar y llwybrau sy’n rhagorol!!

Snowdon Volunteers (© SNPA)

Fel rhan o’r diwrnod fe fu Sabine Nouvet o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ein tywys o amgylch Fferm Hafod y Llan. Bu’n fora diddorol iawn wrth i ni edrych a thrafod nifer o brosiectau gan gynnwys prosiect hydro a rhai cadwraethol fel y defnydd o wartheg duon Cymreig gyda defaid yn yr ucheldir sy’n cydfynd a’r prosiect bugeilio defaid sy’n parhau yno ar y llethrau uchel.

Snowdon Volunteers (© SNPA)

Unwaith eto hoffwn ddiolch i’r criw o Wardeiniaid Gwirfoddol sy’n ei’n helpu am gyfnod hir o’r flwyddyn ar benwythnosau yma a byddwn yn edrych ymlaen i'w croesawu’n ôl cyn y Pasg flwyddyn nesa.

Snowdon Volunteers (© SNPA)