Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Wardeiniaid Gwirfoddol

Eleni, unwaith eto, bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn rhedeg proseict cyffrous a fydd yn cynnig cyfle i wirfoddoli ar fynydd uchaf Cymru!

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn edrych i ychwanegu gwirfoddolwyr newydd i’r tîm presennol o Wardeniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa. Mae aelodau’r tîm yn cynnig gwyneb cyfeillgar a chroesawgar i’r cyhoedd ar lwybrau prysuraf Yr Wyddfa, y copa a’r meysydd parcio. Mae’r rôl yn cynnwys darparu gwybodaeth, cyngor ar ddewis llwybr a diogelwch ar y mynydd; cadw sbwriel oddi ar y llwybrau prysuraf a chyflawni gwaith cynnal a chadw mân ar y llwybrau.

Eleni bydd cyfle i roi cyngor i gerddwyr ar y Fan Wybodaeth newydd ar droed rhai o lwybrau'r Wyddfa.

Dyddiad Cau: 20fed o Fawrth, 2020

Tîm Gwirfoddoli Yr Wyddfa (© APCE)

Tîm Gwirfoddoli Yr Wyddfa (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)