Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Mathau o Arwyddion

Llwybr Troed

 • Arwydd gyda Saeth Melyn ac Arwydd o Ddyn
 • Cyferbwyntiau gyda Saeth Melyn
 • Polion gyda Top Melyn

Cyfyngiadau:

 • Ar Feic
 • Ar Gefn Ceffyl
 • Ar Gerbyd Heb Fodur
 • Ar Gerbyd Modur

Llwybr March

 • Arwydd gyda Saeth Glas a Darlun o Geffyl a Marchogwr
 • Cyferbwyntiau gyda Saeth Glas
 • Polion gyda Top Glas

Cyfyngiadau:

 • Ar Gerbyd Heb Fodur
 • Ar Gerbyd Modur

Cilffordd Gyfyngedig

 • Arwydd gyda Saeth Porffor a Darlun o Geffyl a Throl
 • Cyferbwyntiau gyda Saeth Porffor
 • Polion gyda Top Porffor

Cyfyngiadau:

 • Ar Gerbyd Modur

Cilffordd Sy'n Agored I Bob Traffig

 • Arwydd gyda Saeth Coch a 'Cilffordd' - 'Byway'
 • Cyferbwyntiau gyda Saeth Coch
 • Polion gyda Top Coch

Llwybr Goddefol

 • Cyferbwyntiau Llwybr gyda Saeth Gwyn
 • Polion gyda Top Gwyn

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)