Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Graddio Llwybrau

Mynediad Hawdd i Bawb

Addas ar gyfer: Pobl o bob gallu, gan gynnwys pobl â chadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio confensiynol.
Tirwedd: Arwynebau gwastad i raddau helaeth, heb unrhyw risiau na rhannau serth.
Y Math o Esgidiau a Argymhellir: Esgidiau neu esgidiau ymarfer cyfforddus.
Llwybrau Nodweddiadol: Mynediad i Bawb

Mynediad Hawdd i Bawb

Hawdd

Addas ar gyfer: Pobl o bob oed yn gyffredinol ac ar gyfer pob lefel o ffitrwydd, a'r rhan fwyaf o 'Sgwteri Pwrpasol ar gyfer Pob Math o Dirwedd.'
Tirwedd: Trac neu lwybr wedi ei ffurfio'n dda, tirwedd tonnog ac fe all fod rhai grisiau.
Y Math o Esgidiau a Argymhellir: 'Trainers' neu esgidiau cerdded cyfforddus.
Hawdd

Hamddenol

Addas ar gyfer: Pobl sy'n rhesymol / gymedrol ffit.
Tirwedd: Gall gynnwys llwybrau gwledig tonnog sydd heb wyneb, ac mae yna bosibilrwydd y bydd yna rai grisiau.
Y Math o Esgidiau a Argymhellir: Argymhellir gwisgo esgidiau cerdded a dillad dal dŵr.
Llwybrau Nodweddiadol: Hamddenol

Hamddenol

Cymedrol

Addas ar gyfer: Teithiau cerdded ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o gerdded yng nghefn gwlad ac sy'n rhesymol ffit.
Tirwedd: Bydd yn cynnwys rhai llwybrau serth neu heb arwyneb yng nghefn gwlad agored.
Y Math o Esgidiau a Dillad a Argymhellir: Esgidiau cerdded a dillad dal-dŵr yn hanfodol.
Llwybrau Nodweddiadol: Cymedrol

Cymedrol

Anodd Llafurus

Addas ar gyfer: Pobl sydd â phrofiad o gerdded mynydd a lefel dda o ffitrwydd. Sgiliau llywio yn hanfodol.
Tirwedd: Bydd yn cynnwys bryniau serth a thirwedd garw. Gall gynnwys rhai rhannau lle bo angen sgrialu.
Y Math o Esgidiau a Dillad a Argymhellir: Gêr cerdded bryniau cyflawn yn hanfodol, gan gynnwys map. Efallai y bydd angen offer arbenigol dan amodau gaeafol [dolen i’r dudalen sgiliau gaeaf]
Llwybrau Nodweddiadol: Anodd Llafurus

Anodd Llafurus

Llwybr Technegol/Sgrialu

Addas ar gyfer: Llwybr ar gyfer mynyddwyr profiadol sy'n ffit iawn gyda sgiliau technegol a mordwyo da. Nid yw'n addas ar gyfer cerddwyr dibrofiad.
Tirwedd: Tir mynyddig lle y bydd yn debygol fod angen sgrialu ac efallai defnyddio rhaffau.
Y Math o Esgidiau a Dillad a Argymhellir: Gêr cerdded bryniau cyflawn yn hanfodol. Efallai y bydd angen offer arbenigol, yn enwedig o dan amodau gaeafol [dolen i’r dudalen sgiliau gaeaf]
Llwybrau Nodweddiadol: NA

Llwybr Technegol

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)