Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Tomen y Mur

Tomen y Mur - 1 Awst 2019


Tomen y Mur
Simon Roberts

Grade: Hamddenol

Distance: Tua 6.5 cilomedr

Time: Tua 3 awr

Terrain: Ffordd tarmac, llwybrau cyhoeddus garw gyda rhai rhannau gwlyb


Dyma gylchdaith fach fendigedig sy’n mynd â chi at safle hen fryngaer rhyfeddol – Tomen y Mur. Mae’r gaer wedi ei lleoli ar lechwedd gyda golygfeydd panoramig syfrdanol i bob cyfeiriad.

Cliciwch ar y ddolen isod am gyfarwyddiadau dwyieithog ar gyfer y daith

Simon Roberts (Uwch Warden (De))