Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Taith Penamnen

Taith Penamnen - 1 Ebrill 2017


Taith Penamnen
Ioan Davies

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 6 milltir

Time: 3 awr

Terrain: Llwybrau troed


Rwyf yn cynnig taith gymhedrol ar gyfer Ebrill. Mae Cwm Penamnen yn gwm naturiol a phrydferth iawn uwchben pentref bychan Dolwyddelan, sydd yn gorwedd ar ochrau’r afon Lledr rhwng Blaenau Ffestiniog a Betws y Coed.

Mae gafael y gaeaf yn dal i wasgu ar yr ucheldir yr adeg yma o’r flwyddyn felly mae Cwm Penamnen yn cynnig taith eithaf cysgodol o fewn amchwaraefa naturiol gyda rhaeadr hyfryd ym mhen draw’r cwm.

Mae’r daith yn dilyn traciau aml bwrpas sydd yn addas ar gyfer cerddwyr neu feicwyr. Mae’r daith yn cychwyn o’r maes parcio yng nghanol y pentref gyferbyn ar orsaf drên. Gellir cyrraedd y daith yn hawdd trwy ddefnyddio trafnidiaeth cyhoeddus - (Traveline Cymru: 0871 200 22 33 or www.traveline-cymru.info).

Ceir cyfle i weld amrywiaeth eang o fywyd gwyllt wrth i’r daith ymlwybro trwy nifer o wahanol gynefinoedd naturiol. Mae’r adar a welir yn amrywio o’r Creu’r Glas i’r Hebog Tramor, sydd i’w weld yn cylchu uwch y rhaeadr. Mae rhan o’r daith yn dilyn hen ffordd Rhufeinig Sarn Helen, ac yn pasio hen gartref Angharad James (1677-1749) a oedd yn ffarmwr, telynolwraig a bardd.

Fe annwyd Angharad James yn Fferm Gelliffrydau ym Maladeulyn, Dyffryn Nantlle ar 16eg o Orffennaf, 1677. Fe briododd William Pritchard, gŵr a oedd yn dipyn hyn na hi, a oedd yn ffermio yng Nghwm Penamnen. Mi roedd hi’n byw yn Parlwr, neu Tai Penamnen, tŷ a oedd unwaith yn gartref i’r Wyniaid o Gwydir. Mi ffermiodd y dyffryn am weddill ei hoes. Bu i’r tŷ gael ei ddadorchuddio’n ddiweddar gan archaeolegwyr.

Claddwyd Angharad James ar yr 25ain o Awst, 1749, yn Eglwys Sant Gwyddelen yn Nolwyddelan. Defnyddiau ei sgiliau fel telynores i annog ei gweision fferm i ddawnsio i’w chyfeiliant tra byddent yn dychwelyd o odro.

Ioan Davies (Warden Ardal (Gogledd))