Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Taith Mynydd Mawr

Taith Mynydd Mawr - 1 Medi 2019


Taith Mynydd Mawr
Keith Ellis

Grade: Cymedrol

Distance: Tua 6 milltir

Time: Tua 3-4 awr

Terrain: Trac coedwig, glaswellt ac ar hyd crib serth


Dyma daith sy’n cynnig golygfeydd bendigedig, ac os ydych yn lwcus cewch y mynydd cyfan i’ch hunan!

Yr enw lleol ar y mynydd yw Mynydd Eliffant gan fod ei siâp yn debyg i gefn eliffant wrth edrych arno o gyfeiriad Caernarfon.

Keith Ellis (Warden Tymhorol Yr Wyddfa)