Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybr Minffordd

Llwybr Minffordd - 1 Mehefin 2017


Llwybr Minffordd
Myfyr Tomos

Grade: Llwybr Mynyddig Anodd

Distance: 6 milltir - 10Km (yno ac yn ôl)

Time: Tua 5 awr (yno ac yn ôl)

Terrain: Llwybr Mynydd


Nawr fod yr Haf wedi cyrraedd, dyma gyfle i dreulio diwrnod mynyddig go-iawn. Taith o tua 5 awr yn dilyn y llwybr clasurol i gopa Cader Idris – un o fynyddoedd gorau Cymru.

Cychwyn o faes parcio Dôl Idris a dringo’n serth trwy goedwig hynafol gan ddilyn rhaeadrau Nant y Gader. Ychydig ar ôl gadael y coed, mae’r llwybr yn fforchi ger pont lechen ac yma rhaid cadw i’r chwith a dilyn llwybr, llai serth erbyn hyn, i mewn i Gwm Cau. Mae clogwyni urddasol yn raddol gau amdanoch ac ar ol cerdded am ychydig dros awr, mae’r tir yn gwastadhau ac o’ch blaen mae Llyn Cau yn gorwedd yng nghysgod clogwyn anferthol Craig Cau. Mae’r llwybr i’r copa yn troi i’r chwith ychydig cyn cyrraedd y llyn ac yn dringo’n serth i’r grib ac yn ei dilyn o amgylch y llyn i’r gamfa ar gopa Craig Cau. Mae golygfeydd eang o’r copa bach yma, yn wir, llawn cystal a’r prif gopa. Rwan, rhaid colli rhai cannoedd o droedfeddi o uchder cyn ail ddringo i gopa Pen y Gadair. Mae Cymru gyfan i’w gweld o’r copa - Yr Wyddfa, Bryniau Clwyd, Pumlumon, Bannau Brycheiniog, Sir Benfro, Pen Llŷn ac Ynys Mon ac os yn eithriadol o glir, Mynyddoedd Wicklow yn Iwerddon – 110 o filltiroedd i ffwrdd! Gellir dychwelyd i’r maes parcio yr un ffordd neu trwy ddilyn y grib i’r dwyrain nes cyrraedd Mynydd Moel a dilyn ffens lawr crib lydan i’r de. Yna dilyn llwybr amlwg lawr i’r bont lechen ac ail ymuno a rhan gynta’r daith yn ol i Ddol Idris i gwblhau diwrnod heriol o fynydda. Mae angen offer ee. Map a chwmpawd, dillad ac esgidiau addas, bwyd a diod ar gyfer y daith hon.

Myfyr Tomos (Warden Tymhorol)