Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Lôn Gwyrfai

Lôn Gwyrfai - 1 Chwefror 2017


Lôn Gwyrfai
Rhys W.Roberts

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 4½ milltir - 7 km

Time: Tua 3 awr

Terrain: Llwybrau llydan a gwastad gyda rhai darnau serth. Wyneb y llwybr yn amrywio o lechen fâl a graean i darmac.


Dyma fy ‘Nhaith Cerdded y Mis’ ar gyfer mis Chwefror. Mae’n llwybr cymedrol sy’n cysylltu’r pentref hardd, Beddgelert i Ryd Ddu yn y Gogledd. Yn ystod mis Chwefror mae’r mynyddoedd uchel yn oer gydag amodau anodd, ac yn achlysurol rhew ac eira. Mae’r llwybr yma yn opsiwn lefel isel gwych gyda golygfeydd godidog o’r Wyddfa a’r mynyddoedd o’i chwmpas.

Wrth ymlwybro drwy’r dirwedd amrywiol sy’n cynnwys coetir, mawndir, glannau’r llyn a thir pori mynyddig, mae’n gyfle gwych i chi weld bywyd gwyllt yr ardal. Cadwch lygaid allan y Crëyr Glas, Hwyaden Bengoch a'r Hwyaden ddanheddog. Yn ogystal â’r adar mae yno Ddyfrgwn yn byw yn yr ardal. Gallwch chi gerdded neu feicio o Feddgelert i Ryd Ddu neu i’r cyfeiriad arall. Mae yna Gaffi, Maes Parcio, Tafarn, Toiledau ayyb yn y ddau leoliad. Os nad ydych awydd cerdded y ddwy ffordd, gallwch greu cylchdaith gan ddefnyddio’r llwybrau'r coedwigoedd, gan ddefnyddio’r gwasanaeth bws cyhoeddus, neu Drên Ffestiniog ac Ucheldir Cymreig. Os hoffech mwy o fanylion am amseroedd: Traveline Cymru: 0800 464 00 00 neu www.traveline.cymru Trên Ffestiniog ac Ucheldir Cymreig: 01766 516000 neu www.festrail.co.uk

Rhys W.Roberts (Warden Ardal)