Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Llyn Trawsfynydd

Cylchdaith Llyn Trawsfynydd - 1 Rhagfyr 2018


Cylchdaith Llyn Trawsfynydd
Simon Roberts

Grade: Hamddenol

Distance: Tua 8 milltir

Time: Tua 3-4 wrth gerdded yn hamddenol

Terrain: Gwastad gyda rhai darnau serth


Dyma lwybr 8 milltir poblogaidd ar gyfer cerddwyr a beicwyr sy’n mynd o gwmpas Llyn Trawsfynydd i’r gogledd o bentref Trawsfynydd. Mae’r daith yn cynnig golygfeydd naturiol bendigedig yn ogystal ȃ champwaith peirianyddol Atomfa Niwclear Trawsfynydd

Cliciwch y ddolen isod am ragor o fanylion

Simon Roberts (Uwch Warden - De Eryri)