Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Taith Llyn Llydaw

Taith Llyn Llydaw - 1 Tachwedd 2017


Taith Llyn Llydaw
Rhys W. Roberts

Grade: Hamdden (Canolig)

Distance: 3.2km (4.6km i Lyn Glaslyn)

Time: 1.5 - 2 awr (3 - 4 awr i Llyn Glaslyn)

Terrain: Llwybr Mynydd


Fy newis ar gyfer taith mis Tachwedd yw taith Llyn Llydaw. Wrth i’r gaeaf ddynesu, gall y tywydd beri problem mentro i’r copaon uchel, mae’r daith yma’n cynnig ei hun fel cyfle hamddenol i brofi golygfeydd godidog Yr Wyddfa.

Dechreuwch eich taith o faes parcio Pen-y-Pass (SH 647 555) (£5 am 4 awr), cofiwch fod y maes parcio’n gallu bod yn brysur hyd yn oed yn nhymor y gaeaf!

O’r fan hyn dilynwch Lwybr y Mwynwyr. Mae’n lwybr march hawdd i’w ddilyn felly mae posib seiclo at Lyn Llydaw os dymunwch.

Wrth gerdded ar hyd y llwybr cadwch lygad allan am hen olion chwarel gopr, bu cloddio’n digwydd yn y cwm am ryw 100 mlynedd nes cau am y tro olaf yn 1916. Mae’r olion cyntaf i’w gweld ar lan Llyn Teyrn (y llyn cyntaf), baracs i’r mwynwyr oedd y rhain.

Ar ôl pasio Llyn Teyrn a dechrau fyny’r allt, fe welwch bibell fawr yn tarddu o Lyn Llydaw, mae hon yn cludo dŵr ar gyfer gorsaf bŵer Cwm Dyli adnabyddir fel gorsaf bŵer hynaf Prydain!

Cerddwch ychydig ymhellach, gan gymryd y llwybr i’r dde wrth y fforch, a byddwch yn cyrraedd glannau Llyn Llydaw, gorffwysfa cleddyf y Brenin Arthur efallai?

Dilynwch y llwybr dros y sarn adeiladwyd i gludo’r copr ar draws y llyn. Parhewch ar hyd y llwybr at yr adeilad enfawr ar yr ochr dde, hon yw’r hen felin falu (mae’r llwybr march yn gorffen yma felly ni ellir beicio ymhellach).

Os dymunwch fentro ymhellach gellir cerdded yn uwch at Lyn Glaslyn i weld mwy o olion y gloddfa a chartref y bwystfil enwog Yr Afanc!

Blwyddyn Chwedlau - Pwll Yr Afanc

Rhys W. Roberts (Warden Cynorthwyol Yr Wyddfa)