Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybr Foel Ispri

Llwybr Foel Ispri - 1 Chwefror 2019


Llwybr Foel Ispri
Myfyr Tomos

Grade: Hawdd/Mynediad i Bawb

Distance: Tua 680 metr

Time: Tua 15 munud (neu mor hir ag yr hoffech!)

Terrain: Llwybr hygyrch llydan a gwastad


Dyma daith fach wefreiddiol sy’n addas ar gyfer pawb, gyda golygfeydd na ellir eu curo trwy Eryri gyfan! Datganiad dadleuol medda chi, ond paratowch i gael eich synnu! Fin nos yw’r amser gorau i fynd tua’r Foel gen i ac mae meinciau pren wedi eu gosod ar ymyl y llwybr – mannau delfrydol i eistedd, ymlacio ac yn bwysicaf oll, rhyfeddu ar yr olygfa ora’ yn Eryri!

Cliciwch ar y ddolen isod am ragor o fanylion...

Myfyr Tomos (Warden Ardal)