Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Llanberis

Cylchdaith Llanberis - 1 Medi 2018


Cylchdaith Llanberis
Rhys W. Roberts

Grade: Cymedrol

Distance: 6.5 cilometr

Time: 2-3 awr

Terrain: Llwybrau


Dyma gylchdaith fendigedig fydd yn mynd â chi i Gwm Brwynog ar lethrau isaf yr Wyddfa gan gynnig golygfeydd gwych o’r pentref a’r llyn ar un ochr, a’r Wyddfa a Charnedd Ugain ar yr ochr arall.

Bu Cwm Brwynog yn gartref i bobl am ganrifoedd ac fe welir nifer o adfeilion canoloesol a chynhanesyddol yma ac acw yno. Hyd yn oed mor ddiweddar â’r ganrif ddiwethaf roedd cymuned glos o tua 100 o bobl yn byw yma.

Rhys W. Roberts (Warden Ardal (Gogledd))