Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Graigddu

Cylchdaith Graigddu - 1 Hydref 2017


Cylchdaith Graigddu
Simon Roberts

Grade: Y gylchdaith fer – Coed Graigddu - Hamddenol / Y gylchdaith hîr – Bwlch Drws Ardudwy – Cymhedrol

Distance: 3 milltir (y gylchdaith fer – Coed Graigddu) /4 milltir / (y gylchdaith hir – Bwlch Drws Ardudwy)

Time: 2 / 3 awr

Terrain: Coedwig a llwybrau natur


Ar gyfer mis Hydref rwyf wedi dewis dwy gylchdaith hyfyrd yn nghoedwig bytholwyrdd Cwrt / Coedwig Graigddu, ar waelod y Rhinogydd – dwy gylchdaith sy’n bell o sŵn traffic a prysurdeb bywyd!

Sut i gyrraedd yno
Wrth deithio i'r de lawr yr A470, trowch i'r dde cyntaf 1/2 milltir (1 km) ar ôl troead Bronaber.
Wrth deithio i'r gogledd ar yr A470, cymerwch y troed chwith cyntaf, 2 filltir (3km) ar ôl yr arwyddbost ar eich dde yng nghanolfan Coed y Brenin.
Dilynwch y ffordd gul am ychydig dros 2 filltir (3.5 km) drwy ddwy giât a parciwch eich cerbyd yn yr ardal barcio briodol. (SH 684 302)
Cofiwch gau'r giatiau bob amser.

Mae’r cylchdaith cyntaf (gradd hamddenol), sef cylchdaith Coedwig Graigddu yn arwain o’r maes parcio ar hyd traciau’r goedwig am tua 2 filltir tuag at gyffordd a llwybr Bwlch Tyddiad ger nant Llyn-Du.

Ar ôl cymryd munud neu ddau i edmygu’r olygfa ar draws y goedwig a gweundir Crawcwellt tuag at fynydd Arenig Fawr a’r Rhobell. Trowch i lawr i’r dde wrth y gyffordd gan ddilyn y llwybr cyhoeddus hardd sy’n eich tywys i lawr heibio rhaeadr trawiadol Pistyll Gwyn ag yn ôl am y maes parcio i orffen eich taith. Dyma gyfle i fwynhau a gwerthfawrogi bywyd gwyllt y coedwig bytholwyrdd, gan gynnwys adar megis y gwalch glas a’r gwalch marth, trychfilod fel morgrug y coed a ffwng fel madarch hardd coch (ond gwenwynig! Russula emetic)

Os ydych yn teimlo’n fwy mentrus mae modd cerdded cylchdaith hirach (gradd cymhedrol) a fydd yn eich tywys tuag at Fwlch Drws Ardudwy, sef bwlch sydd yn teithio rhwng Rhinog Fawr a Rhinog Fach, er mwyn blasu tirlun tra gwahanol. Bydd y cylchdaith ychydig hirach yma (oddeutu 4 milltir) yn rhoi cyfle i chi brofi tirwedd anial y Rhinogydd, sy’n Warchodfa Natur Cenedlaethol, cyn eich tywys yn ôl ar hyd lwybr cyhoeddus yn y goedwig i ail ymuno â chylchdaith Coedwig Graigddu. Mae sawl un yn dweud bod y Rhinogydd yn un o’r ardaloedd gwirioneddol wyllt olaf yng Nghymru, ac unwaith byddwch chi yno mae’n hawdd gweld pam – dyma ardal hollol unigryw.

*Gair o gyngor – gan bod hon yn Warchodfa Natur Genedlaethol sy’n enwog am fod yn naturiol a mor bell o gyffyrddiad dyn â sy’n bosib, does dim ffyrdd farcwyr ar y llwybr a gall fod yn wlyb dan draed. Bydd angen cario map ac esgidiau gryfion gwrth–ddŵr os am wneud y cylchdaith yma. Er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn y llwybr cywir o Fwlch Drws Ardudwy yn ôl am Goedwig Graigddu, mae’r llwybr troed yn troi i’r dde yn siarp cyn cyrraedd top y bwlch a’r wal gerrig (fel y gwelir yn y llun).

I’r rhai sydd yn dymuno cael gwir deimlad o’r Rhinogydd mae modd gwneud cylchdaith hirach drwy gerdded Bwlch Drws Ardudwy am gyfeiriad Cwm Nantcol, cyn dilyn y llwybrau cyhoeddus i’r gogledd tuag at dirlun bendigedig Cwm Bychan, cyn cerdded yn ôl i gyfeiriad Coed Graigddu drwy Fwlch Tyddiad.

Mwynhewch!

Simon Roberts (Uwch Warden (De))