Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybr y Pysgotwr, Cwm Bychan

Llwybr y Pysgotwr, Cwm Bychan - 1 Medi 2017


Llwybr y Pysgotwr, Cwm Bychan
Carwyn ap Myrddin

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 6 milltir - 10 km

Time: Tua 4-6 awr

Terrain: Caeau garw a rhannau gwlyb. Gwisgwch esgidiau addas


Mae hon yn daith braf gyda ambell ddarn yn o heriol ger Afon Glaslyn ac wrth fynd oddi yno i fyny Cwm Bychan. Er hynny mae’n werth yr ymdrech i gael golygfeydd godidog i lawr Afon Glaslyn i’r Mor ac yna’r ochr arall ceir golygfeydd trawiadol o Lyn Dinas i fyny Nant Gwynant gyda’r Wyddfa, Lliwedd a Siabod yn y cefndir.

Mae’r daith yn dechrau a gorffen ym mhentref Beddgelert sy’n bentref llawn cymeriad ag yn werth ei ymweld yma’n Eryri gyda sawl siop, caffi a hufen ia. Digon i gadw pawb yn hapus!

O’r pentref mae’r llwybr yn dilyn Afon Glaslyn (rhaid cymryd gofal mewn sawl darn). Os yn lwcus fe welwch y tren bach sy’n rhedeg o Gaernarfon i Porthmadog yn pasio! Byddwch yn cyraedd pont Aberglaslyn cyn troi drwy’r coed a dechrau i fyny Cwm Bychan. Yma yn Aberglaslyn bydda’r Mor yn cyraedd cyn i’r Cob ym Mhorthmadog gael ei adeiladu nol yn 1812.

Wrth ddringo i fyny Cwm Bychan mae’n werth edrych nol mewn sawl lle i werthfawrogi’r olygfa o’r gwastadedd gyda’r mynyddoedd bob ochr a’r Afon Glaslyn yn troelli cyn mynd i’r Mor ger Porthmadog. Fe welwch olion o fwyngloddio copr yn y Cwm hefyd. Bu’r copr yn cael ei gloddio yma cyn cael ei gario i lawr y Cwm gyda system ceir rhaffog. Byddai’n mynd ar geffyl a throl ymlaen i Borthmadog cyn mynd ar long i Abertawe er mwyn ei goethi.

Mae’r olygfa’n newid yn fawr wrth i chi gyraedd rhan uchaf Cwm Bychan cyn dechrau i lawr at Lyn Dinas. Gwelir sawl Llyn yma gyda’r Wyddfa, Lliwedd, Siabod a sawl copa arall iw weld ar ddiwrnod clir.

Wrth gyraedd Llyn Dinas fe welwch lwybr da sydd wedi ei wella’n mynd i’r dde sy’n dilyn glan Llyn Dinas i Fferm Llyndy. Mae angen mynd i’r chwith yma gan ddilyn y llwybr sydd wedi ei wella’n ddiweddar gan dim Llwybrau’r Parc gan ddilyn Afon Glaslyn eto cyn dilyn y ffordd gefn heibio cloddfa Gopr Sygun ac yn ol i Feddgelert.

Carwyn ap Myrddin (Warden Yr Wyddfa)