Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybr Farchynys - Taith Goedwig

Llwybr Farchynys - Taith Goedwig - 6 Ionawr 2017


Llwybr Farchynys - Taith Goedwig
Gethin Corps

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 1 milltir - 2 km

Time: Tua 1 awr

Terrain: Llwybrau coedwig a thraciau. Gwisgwch eisgidiau cerdded sy'n dal dŵr


Coedlan sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw Farchynys ac mae wedi ei lleoli mewn safle hyfryd ger aber y Fawddach.

Dyma fy nhaith y mis ar gyfer Ionawr 2017. Taith fer oddeutu awr (a siawns i gael gwared ar fymryn o wledd y Nadolig!), gyda golygfeydd godidog o Gader Idris a’r afon Fawddach. Hyd yn oed os nad yw’r tywydd yn wych, cewch fwynhau’r llwybr cysgodol drwy’r hen goedlan. Gwyliwch allan am y coed cynhenid megis derw a chelyn sy’n denu a sy’n gartref i nifer o adar. Os byddwch ddigon ffodus cewch weld y dringwr bach a delor y cnau, a chlywed cnocell y coed. Mwynhewch!

Gethin Corps (Warden Ardal (De))