Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Llanberis

Cylchdaith Llanberis - 1 Ionawr 2020


Cylchdaith Llanberis
Bethan Wynne Jones

Grade: Cymedrol

Distance: 6.6km

Time: 2-3 awr

Terrain: Ffordd tarmac, trac a llwybr anwastad


Dyma gylchdaith fendigedig sy’n mynd â chi drwy bentref bach Llanberis, dros yr Afon Goch ac am Gwm Brwynog ar lethau isaf yr Wyddfa. Ar ddiwrnod clir cewch olygfeydd anhygoel o’r Wyddfa, Elidir Fawr ac o’r pentref a Llyn Padarn. Bu Cwm Brwynog yn gartref i bobl am ganrifoedd ac fe welir nifer o adfeilion canoloesol a chynhanesyddol yma ac acw yno. Hyd yn oed mor ddiweddar â’r ganrif ddiwethaf roedd cymuned glos o tua 100 o bobl yn byw yma. Cadwch olwg am gapel Hebron cyn i chi groesi’r rheilffordd!

Dilynwch y ddolen isod am ragor o wybodaeth

Bethan Wynne Jones (Warden Ardal - Yr Wyddfa)