Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Craig y Penmaen

Cylchdaith Craig y Penmaen - 1 Chwefror 2020


Cylchdaith Craig y Penmaen
Simon Roberts

Grade: Hamddenol

Distance: Tua 7km

Time: Tua 2-3 awr

Terrain: Traciau gwair, glaswellt a ffyrdd tarmac


Dyma gylchdaith hamddenol sy’n clymu golygfeydd godidog o’r Rhinogydd a Llyn Trawsfynydd gydag awyrgylch caeedig Coed y Brenin. Dechreua’r daith o gapel Penstryd, cyn dringo yn raddol ar hyd ochr gorllewinol Craig y Penmaen. Mae’r daith yn dilyn Sarn Helen, yr hen ffordd Rufeinig mewn i Goed y Brenin, cyn croesi Afon Gain a dychwelyd ar hyd Cwm Cain i’r dwyrain o Graig y Penmaen.

Cliciwch y ddolen isod am ragor o wybodaeth a chyfarwyddiadau.

Simon Roberts (Uwch Warden)