Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Craig y Fron

Cylchdaith Craig y Fron - 1 Rhagfyr 2019


Cylchdaith Craig y Fron
Robat Davies

Grade: Cymedrol

Distance: Tua 7.5km

Time: Tua 2-3 awr

Terrain: Cymysgedd o arwyneb called, traciau a glaswellt gyda rhai darnau gwlyb


Dyma gylchdaith fendigedig sy'n dechrau ar lan Llyn Tegid yn y Bala. Wedi cerdded o amgylch y dref byddwch yn dringo i'r bryniau uwchben y dref lle cewch fwynhau golygfeydd godidog o'r dref a'r wlad o'i chwmpas.

Robat Davies (Warden Cynorthwyol)