Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Croesor

Cylchdaith Croesor - 1 Mai 2017


Cylchdaith Croesor
Ifan Eryl Jones

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 3.5 milltir / 5.5 cilometr

Time: Tua 3-4 awr

Terrain: Amrywiol. Llwybrau troed ond yn wlyb mewn mannau.


Mae taith mis Mai yn eich harwain o'r mynyddoedd i'r môr, o waelodion y 'Matterhorn Cymreig' (neu Cnicht i chi a fi) hyd at yr 'hen' arfordir ger Pont Garreg-Hylldrem cyn arwain nol i fyny yr allt at bentref Croesor.

Llwybr hamdden canolig ydyw sydd oddeutu 3.5 milltir o hyd gyda graddiant o tua 150 metr. Mae golygfeydd anhygoel i'w gweld o aber y Glaslyn a'r morglawdd, neu 'y Cob' yn lleol, sydd prin filltir o hyd a gafodd ei adeiladu gan William Maddocks yn 1811 am gôst o £23,500 a adferoedd dros 6,000 acer o dir. Gellir rhannu'r daith i ddwy ran, y disgyniad i ddechrau o bentref chwarel Croesor gan ddilyn yr Afon Maesgwm sy'n treiddio heibio nyth Gwalch y Pysgod cyn ymuno a'r Glaslyn ar ei ddaith at y môr ym Mhorthmadog. Mae'r rhan fwyaf o'r daith yn oddefol rhwng Awdurdod y Parc a thirfeddiannwyr preifat. Gellir gweld llawer o olion yr hên ddiwydiant llechi, er enghraifft chwarel y Parc a gaewyd yn yr 1920'au. Mae ail hanner y daith yn fwy agored ac yn dilyn afon Croesor i fyny at odre'r Cnicht. Mae siap côn y mynydd yn uchafbwynt yn erbyn Yr Wyddfa a chopaon eraill ei chadwyn. Gallwch fod yn lwcus a gweld y gwalch neu farcud yn hedfan uwchben neu yn fwy tebygol, barcud a brain.

Ifan Eryl Jones (Warden Ardal (Gogledd))