Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Craig y Fron

Craig y Fron - 1 Mawrth 2017


Craig y Fron
Arwel Morris

Grade: Tua 3 milltir (4.5km)

Distance: Llwybr Hamdden Canolig

Time: Tua 2 awr

Terrain: Amrywiol


Dros y blynyddoedd, cyfrinach leol oedd taith Craig y Fron! Tro ddiddorol am Glwb Golf y Bala rhwng dwy ystad o dai, heb lwybr cyhoeddus I ddilyn. Drwy lwc yn unig y bydde ymwelwyr wedi ei ddarganfod yn y gorffennol!

Dros gwrs y daith cewch gip olwg ar Llyn Tegid, golygfeydd godidog o fynyddoedd y Berwyn, yr Arenig a drosodd am Moel Emoel. Dim ond oddeutu chwarter y daith sydd ar lwybr cyhoeddus (08 Y Bala). Yma, heibio Hendre Ddu am Penrhiw yn aml gwelir Bwncath a’r Barcud yn hela dros y tir. Nodwedd ddiddorol ydi’r chwarel a gafodd ei chloddio i gael cerrig i adeiladu Coleg y Bala. Os am loches yn ystod tywydd drwg byddwch yn barod i rannu’r chwarel hefo degau o ddefaid sydd wedi ei addasu i fod yn sied naturiol! Wrth gyrraedd terfyn y llwybr a troi i’r dde ar ochr y A4212 mae ardal Rhosygwaliau a Llangower och blaen. Mae Craig y Fron yn daith ardderchog, yn wir taith sydd yn ymgorffori golygfeydd o bum plwyf Penllyn. Mwynhewch!

Arwel Morris (Warden Ardal (Bala & Llyn Tegid))