Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Taith Coed Abergwynant

Taith Coed Abergwynant - 1 Hydref 2019


Taith Coed Abergwynant
Gethin Corps

Grade: Cymedrol

Distance: Tua 6km

Time: Tua 2 awr

Terrain: Llwybrau coedwig, ffyrdd/traciau


Dyma daith i goedlan fach fendigedig ar lan yr afon Mawddach ger Dolgellau yn ne'r Parc Cenedlaethol. Mwynhewch lonyddwch y goedlan a chân yr adar mân, ond hefyd ceir yno ambell i ffenestr lle cewch fwynhau golygfeydd godidog o Gader Idris ac aber y Fawddach

Cliciwch ar y ddolen isod am ragor o wybodaeth.

Gethin Corps (Warden Ardal)