Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Bala - Taith Llyn, Afon a Thref

Bala - Taith Llyn, Afon a Thref - 1 Rhagfyr 2017


Bala - Taith Llyn, Afon a Thref
Billy Taylor

Grade: Hamddenol

Distance: 2 filltir – 3.25km

Time: 1.5 awr

Terrain: Palmant


Mae fy nhaith am y mis yn cynnig ei hun fel llwybr cylchol hamddenol fyddai’n addas ar gyfer pobl o bob oedran a gallu.

Dechreuwch eich taith o faes parcio Parc Cenedlaethol Eryri – Llyn Tegid.

Ymuwch a’r llwybr cyhoeddus ger ‘Loch Café; ymlaen at y giât fetel i gerddwyr ychydig heibio’r Clwb Rygbi.

Ewch i’r chwith ger y bont gan fwynhau taith hamddenol drwy dref Y Bala. Trowch i’r chwith wrth gorsaf betrol Texaco i lawr stryd Aran ac yn eich Blaenau. Ewch i’r dde ger yr arwyddbost sy’n eich cyfeirio yn nôl am Lyn Tegid gan ddychwelyd at yr un llwybr y cychwynoch.

Mae’r Bala yn hen dref farchnad gafodd ei sefydlu o gwmpas 1310 gan Roger de Mortimer i dawelu ardal Penllyn. Mae’r dref yn cynnwys yr holl angenrheidiau ar gyfer ymwelwyr a thrigolion megis banc, swyddfa bôst, archfarchnad, siopau nwyddau lleol, yn ogystal a gwestai, caffis, bwytai a thafarndai. Gydai hanes hir a difyr mae gan Y Bala dipyn i’w gynnig a’i fwynhau.

Mwynhewch y daith!

Am fwy o wybodaeth ewch i safleoedd:

www.VisitBala.org
www.GoBala.org

Mae yna olygfeydd rhagorol o’r llyn oddi yma. Yn 3.5 milltir o hyd a 0.75 o led, Llyn Tegid yw llyn naturiol mwyaf Cymru, sy’n enwog am ei bioamrywiaeth gwerthfawr. Mae’r pysgod unigryw, y Gwyniad i’w canfod yn y llyn yma’n unig, mae’n debyg eu bod wedi trigo yma ers diwedd yr Oes Iâ ddiwethaf.

Parhewch i’r dde ar hyd y llwybr ar ochr y ffordd fawr B4391.

Mae golygfeydd gwych o’r mynyddoedd o gwmpas. Mae’r Aran yn tyrru dros bentref Llanuwchllyn ac yn creu cefndir trawiadol i’r llyn. Ar ddiwrnod clir wrth edrych tua’r de gellir gweld Cader Idris a’r Dduallt ble mae tarddiad yr afon Ddyfrdwy yn rhedeg i Lyn Tegid. Yn ôl chwedloniaeth, cafodd y llyn ei enwi ar ôl Tegid Foel, tywysog cas oedd yn byw mewn palas ble mae’r llyn heddiw. Cafodd y tywysog ei gosbi am ei greulondeb pan foddwyd y dyffryn heb rybudd gan drochi’r palas a’r trigolion. Ar ddiwrnod tawel efallai clywch chi ganiad clychau’r palas ar eich taith!

Ar ôl tua 50 medr, croeswch y ffordd gan ymuno a’r llwybr cyhoeddus ar eich chwith.

Cerddwch ar hyd y llwybr newydd gan basio cydlifiad y Ddyfrdwy a Thryweryn, parhewch hyd cyrraedd Bont y Bala.

Ger Pont Mwnwgl-y-llyn, mae’r afon Dyfrdwy yn gadael y llyn (mae’r Tryweryn yn ymuno 500m yn islaw) ac yn troelli yr holl ffordd at Gaer. Mae coridorau yr afonydd yn gynefinoedd i amrywiaeth o fywyd gwyllt. Gellir gweld llawer o adar gwahanol megis Bronwen y Dŵr ac os ydych yn graff eich llygad mae posib gweld Glas y Dorlan yma o bryd i’w gilydd. Mae’r Dyfrgi a’r Minc i’w gweld yma ar adegau o’r dydd hefyd.

Billy Taylor (Warden Cynorthwyol Llyn Tegid)