Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Coed Abergwynant

Coed Abergwynant - 1 Awst 2018


Coed Abergwynant
Gethin Corps

Grade: Cymhedrol

Distance: Tua 9 cilometr

Time: Tua 2-3 awr

Terrain: Rhai darnau serth ac anwastad


Mae’r goedlan fendigedig hon ar ymyl aber yr Afon Mawddach ger Dolgellau yn un o drysorau cudd Eryri! Cewch grwydro’r goedlan gynhenid o dderw ac onnen ar hyd rhwydwaith o lwybrau gan fwynhau cân yr holl adar sy’n ymgartrefu yno.

Mae Coed Abergwynant wedi bod ym mherchnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ers dros 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod yma mae llawer iawn o waith cadwraeth yn cynnwys gwaredu Rhododendron wedi ei gyflawni er mwyn dod â’r goedlan yn ôl i’w chyflwr ffrwythlon flaenorol.

Dros y flwyddyn diwethaf bu cydweithio agos rhwng gwahanol adrannau’r Awdurdod er mwyn datblygu cyfleoedd hamdden a dehongli’r goedlan. Ceir yma heddiw dair cylchdaith wedi eu harwyddo sy’n cynnig golygfeydd bendigedig o aber yr afon Mawddach a Chader Idris. Wrth i’r llwybrau arwain trwy goed cynhenid o dderw ac onnen cadwch olwg am gerfluniau cain o’r gwalch glas, tylluannod a llyffant.

Gethin Corps (Warden Ardal)