Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Abergwyngregyn

Abergwyngregyn - 1 Gorffennaf 2017


Abergwyngregyn
Alan Pritchard

Grade: Llwybr hygyrch (rhai mannau serth)

Distance: 2.5 milltir - 3.2km

Time: 2 awr

Terrain: Llwybr hygyrch


Dyma daith wych sy'n cychwyn mewn coedlan cyn arwain i fyny at un o raeadrau enwocaf Cymru gan groesi caeau pori glas. Mae golygfeydd anhygoel yma o Ynys Seiriol ac Ynys Môn.

Mae mynedfa hawdd ar lwybr hygyrch er mwyn cyrraedd y prif raeadr sef 'Rhaeadr Fawr' a darn ychydig yn fwy serth wrth eu hymyl. Mi fydd angen cymhorth i'r rhai sy'n defnyddio cadeiriau olwyn llaw. Dylid neilltuo dwy awr er mwyn cerdded y 2.5 milltir yno ac yn nôl. Mae posib ymestyn y daith (anaddas i gadeiriau olwyn) er mwyn creu cylchdiath 4.5 milttir ar hyd llwybr Gogledd Cymru. Dylid neilltuo 3 awr i gyflawni'r daith yma cyn cyrraedd yn nôl i bentref Abergwyngregyn.

Alan Pritchard (Warden y Carneddau)