Ymweld ag Eryri

alt=

Crimpiau, Capel Curig

Eisiau crwydro ucheldiroedd Eryri ond ddim eisiau mentro i fyny’r copaon uchaf? Beth am gerdded y daith gylch hon i gopa’r Crimpiau yn ardal Capel Curig yng ngogledd y Parc Cenedlaethol? O’r llecyn braf a thawel yma cewch fwynhau golygfeydd godidog o Ddyffryn Mymbyr a phedol yr Wyddfa, Dyffryn Ogwen a Llyn Crafnant.

Mwynhewch dirweddau amrywiol ar hyd y daith – o goedlan frodorol fendigedig i rostiroedd a mawndir agored sy’n gynefin perffaith i bob math o blanhigion a bywyd gwyllt - felly ewch â’ch ‘sbienddrych efo chi!

Arweinia’r daith ar hyd hawliau tramwy cyhoeddus a thros dir mynediad agored gyda llawer o gamfeydd i’w croesi. Nid yw’r llwybr yn amlwg mewn rhai mannau felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cario’r map OS perthnasol. Bydd yn croesi tir mynyddig garw a chreigiog a chorsydd gwlyb felly cymerwch ofal a chamwch yn ofalus.

Pellter: 3.5 milltir - 6km (taith gylch)

Esgyniad: 902 troedfedd - 275 metr

Amser: Tua 3-4 awr

Gradd: Llwybr Anodd Llafurus

Dechrau/Diwedd: Maes Parcio APCE, Capel Curig. Cyfeirnod grid - SH 720 582

Parcio: Maes Parcio APCE Capel Curig - oddi ar yr A5 (di-dâl)

Côd Post: LL24 0EN

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

1. Dilynwch y llwybr i'r chwith o fynedfa'r maes parcio. Ewch heibio'r toiledau cyhoeddus a pharhewch nes y dewch at y brif ffordd.

2. Croeswch y ffordd fawr gyda gofal. Cerddwch i fyny'r trac i'r chwith o Eglwys Sant Curig gyferbyn â'r gyffordd.

3. Dilynwch y trac i ben ucha'r cae ac yna ewch trwy'r adwy.

4. Cadwch i'r dde a chroeswch bont garreg fechan. Dilynwch y llwybr carreg ar draws y cae. Byddwch yn ystyriol o unrhyw anifeiliaid fferm y dewch ar eu traws. Os oes gennych gi, cadwch ef dan reolaeth glos - gorau oll os yw ar dennyn.

5. Ewch dros y gamfa ger y giât fetel fechan a dilynwch y llwybr trwy goedlan hardd. Pan fydd y llwybr i weld yn fforchio, dilynwch y llwybr i lawr i'r dde tuag at fwlch yn y wal.

6. Parhewch ar hyd y llwybr ac allan o'r goedlan, ac yn y man fe ddewch at gamfa arall.

7. Ewch dros y gamfa a dilynwch y llwybr carreg ac yna croeswch yr afon dros bont bren hardd, gan droi i'r chwith ar unwaith.

8. Dilynwch y llwybr dros fryncyn am tua 500m ac ewch dros y gamfa ger y giât. Mwynhewch olygfeydd bendigedig o Foel Siabod a'r Wyddfa y tu ôl i chi.

9. Parhewch ar hyd y llwybr am 500m arall. Croeswch y nant fechan a dringwch dros y gamfa ger y giât. Dilynwch y llwybr i'r dde gan gadw Creigiau Geuallt ar eich ochr chwith.

10. Ymhen tua un cilometr bydd y llwybr yn fforchio. Cadwch i'r chwith ac ewch heibio clogfaen fawr.

11. Parhewch i ddilyn y llwybr nes y cyrhaeddwch groesffordd (nodwch nad yw'n amlwg iawn ar y ddaear). Trowch i'r chwith trwy'r brwyn.

12. Dechreuwch eich esgyniad i gopa'r Crimpiau, gan gymryd gofal ar y tir serth a chreigiog.

13. Unwaith daw Llyn Crafnant i'r golwg, cadwch i'r dde a dilynwch y llwybr i fyny llethr serth.

14. Parhewch i ddringo, ac yna croeswch dir gwastad a chorsiog. Mae'r llwybr i'r copa'n arwain i fyny i'r dde. Cymerwch ofal ar y rhan yma gan ei fod yn rhydd iawn dan draed.

15. O'r copa, mwynhewch olygfeydd godidog o'r ardal o gwmpas. Tua'r de-orllewin ar ben draw Dyffryn Mymbyr fe welwch Bedol yr Wyddfa. Gan droi mewn cyfeiriad clocwedd, gallwch weld Dyffryn Ogwen gyda Thryfan a Phen yr Ole Wen ar y naill ochr, Pen yr Helgi Du, Llyn Crafnant a Dyffryn Conwy. Gwelwch yr Arenig a Chwm Penamnen tua'r de.

16. Dechreuwch eich disgyniad gan ddilyn y llwybr ar hyd ochr dde'r grib.

17. Ymhen tu a 500m fe ddewch at lyn bychan o'r enw Llyn Coryn. Gan gadw'r llyn ar eich ochr dde, parhewch ar hyd y llwybr.

18. Wedi i chi basio'r llyn, anelwch am ffens wifren ar y gorwel i fyny i'r dde. Cerddwch dros ddarn byr o lwybr creigiog, gan gadw'r ffens wifren ar eich ochr dde.

19. Dilynwch y llwybr i lawr llethr serth. Gan gadw'r ffens wifren ar eich ochr dde, ewch ymlaen i'r gamfa nesaf.

20. Ewch dros y gamfa a dilynwch y llwybr i lawr tir garw at gamfa arall.

21. Dringwch dros y gamfa a throwch i'r dde, gan gadw'r ffens wifren ar eich ochr dde.

22. Parhewch ar hyd y llwybr dros dir gwlyb a chorsiog, gan gadw'r ffens ar eich ochr dde.

23. Croeswch gae gwlyb a chorsiog, gan anelu tuag at gamfa arall ar y dde.

24. Ewch dros y gamfa a pharhewch i lawr y llwybr at gamfa arall ar y chwith.

25. Dringwch dros y gamfa a dilynwch y llwybr i lawr llethr hynod o serth. Ar waelod y llethr byddwch yn ail-ymuno â'r llwybr ar ddechrau'r daith.

26. Trowch i'r dde a dilynwch y llwybr trwy'r goedlan.

27. Ewch dros y gamfa ac allan o'r goedlan, gan ddilyn yr un llwybr yn ôl i'r maes parcio yn y pentref.

Golygfa 360 Panorama

Copa'r Crimpiau

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  1. Dilynwch y llwybr i'r chwith o fynedfa'r maes parcio. Ewch heibio'r toiledau cyhoeddus a pharhewch nes y dewch at y brif ffordd.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  2. Croeswch y ffordd fawr gyda gofal. Cerddwch i fyny'r trac i'r chwith o Eglwys Sant Curig gyferbyn â'r gyffordd.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  3. Dilynwch y trac i ben ucha'r cae ac yna ewch trwy'r adwy.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  4. Cadwch i'r dde a chroeswch bont garreg fechan. Dilynwch y llwybr carreg ar draws y cae. Byddwch yn ystyriol o unrhyw anifeiliaid fferm y dewch ar eu traws. Os oes gennych gi, cadwch ef dan reolaeth glos - gorau oll os yw ar dennyn.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  5. Ewch dros y gamfa ger y giât fetel fechan a dilynwch y llwybr trwy goedlan hardd. Pan fydd y llwybr i weld yn fforchio, dilynwch y llwybr i lawr i'r dde tuag at fwlch yn y wal.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  6. Parhewch ar hyd y llwybr ac allan o'r goedlan, ac yn y man fe ddewch at gamfa arall.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  7. Ewch dros y gamfa a dilynwch y llwybr carreg ac yna croeswch yr afon dros bont bren hardd, gan droi i'r chwith ar unwaith.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  8. Dilynwch y llwybr dros fryncyn am tua 500m ac ewch dros y gamfa ger y giât. Mwynhewch olygfeydd bendigedig o Foel Siabod a'r Wyddfa y tu ôl i chi.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  9. Parhewch ar hyd y llwybr am 500m arall. Croeswch y nant fechan a dringwch dros y gamfa ger y giât. Dilynwch y llwybr i'r dde gan gadw Creigiau Geuallt ar eich ochr chwith.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  10. Ymhen tua un cilometr bydd y llwybr yn fforchio. Cadwch i'r chwith ac ewch heibio clogfaen fawr.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  11. Parhewch i ddilyn y llwybr nes y cyrhaeddwch groesffordd (nodwch nad yw'n amlwg iawn ar y ddaear). Trowch i'r chwith trwy'r brwyn.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  12. Dechreuwch eich esgyniad i gopa'r Crimpiau, gan gymryd gofal ar y tir serth a chreigiog.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  13. Unwaith daw Llyn Crafnant i'r golwg, cadwch i'r dde a dilynwch y llwybr i fyny llethr serth.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  14. Parhewch i ddringo, ac yna croeswch dir gwastad a chorsiog. Mae'r llwybr i'r copa'n arwain i fyny i'r dde. Cymerwch ofal ar y rhan yma gan ei fod yn rhydd iawn dan draed.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  15. O'r copa, mwynhewch olygfeydd godidog o'r ardal o gwmpas. Tua'r de-orllewin ar ben draw Dyffryn Mymbyr fe welwch Bedol yr Wyddfa. Gan droi mewn cyfeiriad cocwedd, gallwch weld Dyffryn Ogwen gyda Thryfan a Phen yr Ole Wen ar y naill ochr, Pen yr Helgi Du, Llyn Crafnant a Dyffryn Conwy. Gwelwch yr Arenig a Chwm Penamnen tua'r de.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  16. Dechreuwch eich disgyniad gan ddilyn y llwybr ar hyd ochr dde'r grib.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  17. Ymhen tu a 500m fe ddewch at lyn bychan o'r enw Llyn Coryn. Gan gadw'r llyn ar eich ochr dde, parhewch ar hyd y llwybr.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  18. Wedi i chi basio'r llyn, anelwch am ffens wifren ar y gorwel i fyny i'r dde. Cerddwch dros ddarn byr o lwybr creigiog, gan gadw'r ffens wifren ar eich ochr dde.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  19. Dilynwch y llwybr i lawr llethr serth. Gan gadw'r ffens wifren ar eich ochr dde, ewch ymlaen i'r gamfa nesaf.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  20. Ewch dros y gamfa a dilynwch y llwybr i lawr tir garw at gamfa arall.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  21. Dringwch dros y gamfa a throwch i'r dde, gan gadw'r ffens wifren ar eich ochr dde.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  22. Parhewch ar hyd y llwybr dros dir gwlyb a chorsiog, gan gadw'r ffens ar eich ochr dde.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  23. Croeswch gae gwlyb a chorsiog, gan anelu tuag at gamfa arall ar y dde.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  24. Ewch dros y gamfa a pharhewch i lawr y llwybr at gamfa arall ar y chwith.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  25. Dringwch dros y gamfa a dilynwch y llwybr i lawr llethr hynod o serth. Ar waelod y llethr byddwch yn ail-ymuno â'r llwybr ar ddechrau'r daith.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  26. Trowch i'r dde a dilynwch y llwybr trwy'r goedlan.

 • Llywbr Crimpiau, Capel Curig

  27. Ewch dros y gamfa ac allan o'r goedlan, gan ddilyn yr un llwybr yn ôl i'r maes parcio yn y pentref.

Nodyn ar Ddiogelwch

Cyn mentro allan ar y mynyddoedd, darllenwch ein Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd.

Cofiwch

Mae'r llwybr yn arwain dros dir fferm preifat. Dylid cadw cŵn dan reolaeth glos, gorau oll os yw ar dennyn pan fyddwch yn agos i dda byw, ac ar dennyn byr trwy'r amser rhwng Mawrth y 1af a Gorffennaf 31ain er mwyn gwarchod adar sy’n nythu ar y ddaear.