Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybrau Anodd Llafurus

Os ydych eisiau cerdded un o’r chwe llwybr i gopa’r Wyddfa neu gerdded i gopa Cader Idris yn ne Eryri, ar ddiwrnod clir, ni allwch guro'r golygfeydd panoramig a welir o'r copaon hyn!

Mae’r llwybrau hyn yn gallu bod yn heriol mewn mannau. Gall y tirwedd mynyddig fod yn sialens gyda llethrau diffwys, llwybrau creigiog a’r angen am ddringo mewn rhai mannau. Rhaid cymryd gofal eithriadol wrth gerdded y llwybrau yma yn ystod tywydd gaeafol gan fod cyflwr y llwybr dan droed yn gallu bod yn beryglus iawn. Ni ddylai cerddwyr dibrofiad ymgeisio’r llwybrau yn ystod tywydd o’r fath. Dylai cerddwyr fod yn wyliadwrus o sgri rydd a llethrau. Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas cyn mynd allan ar y mynydd gan edrych ar ragolygon y tywydd cyn cychwyn eich taith. Cyn mentro allan ar y mynyddoedd, darllenwch ein Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd.

Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa

Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 9 milltir - 14.5Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion
Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 8 milltir - 13Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion
Llwybr PYG, Yr Wyddfa

Llwybr PYG, Yr Wyddfa - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 7 milltir - 11 Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion
Llwybr Watkin, Yr Wyddfa

Llwybr Watkin, Yr Wyddfa - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 8 milltir - 13Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion
Llwybr Rhyd Ddu, Yr Wyddfa

Llwybr Rhyd Ddu, Yr Wyddfa - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 7.5 milltir - 12Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion
Llwybr Cwellyn, Yr Wyddfa

Llwybr Cwellyn, Yr Wyddfa - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 8 milltir - 13Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion
Llwybr Pilin Pwn, Tŷ Nant, Cader Idris

Llwybr Pilin Pwn, Tŷ Nant, Cader Idris - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 6 milltir - 10Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion
Llwybr Minffordd, Cader Idris

Llwybr Minffordd, Cader Idris - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 6 milltir - 10Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion
Llwybr Llanfihangel y Pennant, Cader Idris

Llwybr Llanfihangel y Pennant, Cader Idris - Llwybr Anodd Llafurus

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 10 milltir - 16Km (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)