Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybrau Hamddenol

Yr hyn sy’n dda am y llwybrau hamdden yma yw eu bod i gyd yn gymharol wastad gyda ychydig neu ddim graddiant. Gallwch gerdded rhannau o’r llwybrau neu orffen y daith gyfan-mae fyny i chi. Ac eithrio Llwybr Mawddach, mae’n bosib cwblhau y llwybrau hawdd yma mewn ychydig oriau gan roi cyfle i chwi deithio o amgylch Eryri gyda gweddill eich amser. Cofiwch wisgo esgidiau cyfforddus.

Dolwyddelan

Cwm Penamnen, Dolwyddelan - Llwybr Hamddenol

Mwynhewch y daith hyfryd hon trwy’r goedwig i fyny i Gwm Penamnen ble y gallwch fwynhau golygfeydd bendigedig o fynyddoedd Eryri.

Pellter: 2 milltir - 3.5 Km

« mwy o fanylion
Dyffryn Maentwrog

Llwybrau Dyffryn Maentwrog a Llyn Mair - Llwybr Hamddenol

Mae Rhwydwaith Llwybrau Dyffryn Maentwrog a Llyn Mair yn ymestyn dros ardal eang ac yn cynnwys dros 30km o lwybrau cerdded. Sefydlwyd y rhwydwaith er eich mwynhad chi ym 1989 gan bartneriaeth o dirfeddianwyr yn yr ardal ac mae'r postiau rhifo ar bob cyffordd ar y llwybrau yn gymorth ichi weld lle yr ydych ar y map.

Pellter: Rhwydwaith o lwybrau dros 30km yn ei chyfanrwydd

« mwy o fanylion
Coed Graigddu

Coed Graigddu - Taith Hamddenol

Y byrraf o ddwy daith yn yr ardal, mae’r gylchdaith yma yn dilyn llwybrau coedwig tawel. Mi fyddwch yn pasio rhaeadr Pistyll Gwyn a golygfeydd anhygoel o dde Eryri ar eich ffordd. Gall y tirwedd fod yn hegar ar rai adegau felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwisgo esgidiau addas.

Pellter: 3 milltir - 5 km (taith gylch)

« mwy o fanylion
Llyn Tegid, Y Bala

Craig y Fron, Y Bala - Llwybr Hamddenol

Wrth feddwl am Barc Cenedlaethol Eryri, fe ddychmygwn foelydd a chopaon geirwon, ond bydd y daith hon yn dangos i chi rywfaint o dirwedd mwynach, glasach yr ardal. Mae'r daith yn cynnwys dringfa raddol ar y dechrau sy'n gwastatáu ac yn disgyn yn raddol ar hyd tir pori.

Pellter: Tua 3 milltir - 4.5 km

« mwy o fanylion
Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu - Llwybr Hamddenol

Dyma lwybr hamdden aml-ddefnydd 4½ milltir a hanner grëwyd yn arbennig ar gyfer cerddwyr, beicwyr a marchogwyr. Arweinia’r llwybr trwy amrywiaeth o dirweddau gan gynnig golygfeydd arbennig o Ddyffryn Gwyrfai a'r ardal o gwmpas gan gynnwys rhai anhygoel o'r Wyddfa.

Pellter: 4½ milltir - 7 km

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)