Ymweld ag Eryri

alt=

Tomen y Mur, Trawsfynydd

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Golygfa 360 Panorama

Tomen y Mur

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  1. O’r maes parcio ger Gorsaf Ynni Niwclear Trawsfynydd, trowch i’r chwith ar hyd y ffordd ac yna trowch i’r dde. Cerddwch rhwng y caffi pren a hen adeilad y clwb i ben draw’r maes parcio. Dilynwch y llwybr beicio am dros filltir hyd nes y cyrhaeddwch ffordd fawr yr A470.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  2. Croeswch ffordd fawr yr A470 gan gymryd gofal mawr gan ei bod mor brysur. Cerddwch ymlaen ar hyd y ffordd fach am tua 50 metr hyd nes y gwelwch bont ar eich chwith.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  3. Cerddwch dros y bont, a dilynwch y llwybr cyhoeddus gan fynd trwy ddwy giât. Pan gyrhaeddwch y ffordd darmac, trowch i’r dde a dilynwch y ffordd am 300 metr nes y cyrhaeddwch hen bont y rheilffordd.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  4. Croeswch y bont, a throwch i’r chwith ger yr arwydd Llwybr Cyhoeddus. Cerddwch ar hyd y trac i fyny’r bryn ac ymhen 200 metr ewch trwy giât. Dilynwch y trac gan fynd trwy un giât arall. Wrth gyrraedd tro yn y trac cerddwch i fyny’r bryn i gyfeiriad y peilon o’ch blaen.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  5. Wrth i chi fynd trwy giât arall trowch i’r dde gan gadw’r ffens ar y chwith i chi. Ewch i fyny’r bryn gan gerdded rhwng y peilon a’r adfail. Dilynwch y llwybr ac ewch trwy giât. Croeswch y nant ac ewch trwy fwlch yn y wal. Cyn cyrraedd y giât nesaf o’ch blaen, cadwch olwg am giât fechan yn y wal gerrig ar y chwith i chi gyda’r enw ‘Tomen y Mur’ arni.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  6. Ewch trwy’r giât ar y chwith a cherddwch ar hyd y tir agored tuag at Tomen y Mur. Mae sawl llwybr serth i fyny’r domen. Mwynhewch y golygfeydd panoramig o’r copa.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  7. Cymerwch ofal wrth ddod i lawr o Domen y Mur. Ewch draw i weld ailwneuthuriad o’r gaer Rufeinig a cherddwch trwy adfeilion y ffermdy gan sylwi ar y lle tân anhygoel.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  8. Cerddwch allan o’r ffermdy a dilynwch y trac glaswelltog i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain tuag at gamfa. Ewch dros y gamfa a dilynwch y trac hyd at y ffordd darmac. Trowch i’r chwith pan gyrhaeddwch y ffordd, a cherddwch trwy’r giât ger y grid gwartheg.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  9. Mewn tua 100 metr croeswch y gamfa ger yr arwydd Llwybr Cyhoeddus ar y chwith i chi. Ewch i lawr trwy’r coed tuag at bont garreg a chroeswch gamfa arall. Cerddwch i gyfeiriad y peilon trydan tuag at ddwy giât ym mhen pella’r cae.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  10. Croeswch y giât ar y chwith a dilynwch y llwybr gan gadw’r ffens ar y dde i chi. Mae perchennog y tir wedi nodi’r llwybr cyhoeddus ar hyd ei dir gan ddefnyddio paent melyn. Croeswch y gamfa ger y peilon, a cherddwch i lawr y cae gan gadw’r ffens ar eich chwith.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  11. Croeswch y gamfa a dilynwch y llwybr aneglur sy’n disgyn trwy’r goedlan. Pan gyrhaeddwch wal wrth waelod y goedlan, dilynwch y llwybr i’r chwith tuag at gamfa.

 • Tomen y Mur, Trawsfynydd

  12. Croeswch y gamfa a cherddwch drwy’r twnel o dan yr hen reilffordd. Dringwch y stepiau i fyny i’r gilfan ar ochr yr A470. Gan gymryd gofal mawr, croeswch y ffordd brysur, trowch i’r chwith a cherddwch ar hyd y palmant. Trowch i’r dde tuag at yr Orsaf Ynni a cherddwch yn ôl i’r maes parcio.