Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cwm Penamnen, Dolwyddelan

Mwynhewch y daith hyfryd hon trwy’r goedwig i fyny i Gwm Penamnen ble y gallwch fwynhau golygfeydd bendigedig o fynyddoedd Eryri. Mae’n ddyffryn sy’n gyfoeth o hanes ac mae rhan o’r daith yn dilyn y ffordd Rufeinig, Sarn Helen, a oedd yn cysylltu caerau Rhufeinig Tomen y Mur ger Trawsfynydd a Caerhun yn Nyffryn Conwy.

Sut i fynd yno?
Saif pentref Dolwyddelan ar yr A470 rhwng Blaenau Ffestiniog a Betws y Coed. Wrth yrru ar hyd yr A470 trwy bentref Dolwyddelan, trowch oddi ar y briffordd gyferbyn â Gwesty'r Gwydyr. Ewch heibio siop SPAR a dilynwch y ffordd trwy’r pentref gan droi i’r chwith ar ôl y bont gyntaf gan fynd heibio'r ysgol gynradd ar y chwith a throi i mewn i faes parcio am ddim y rheilffordd ar y dde.

Manylion y Daith Hir
Pellter: 6 milltir (10km)
Amser: 3 awr
Esgyniad: 410m
Gradd: Llwybr Hamdden Canolig

Manylion y Daith Fer
Pellter: 2 filltir (3.5km)
Amser: 1 awr
Esgyniad: 230m
Gradd: Llwybr Hamdden Hawdd

Dechrau / Diwedd: Maes parcio gorsaf reilffordd Dolwyddelan(SH 738521)
Côd Post: LL25 0TJ
Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 18 (Harlech, Porthmadog a'r Bala)
Cyfleusterau: Toiledau, siopau, llefydd bwyd ac aros yn Nolwyddelan

Nodwch: Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn diweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Y Daith Fer - Llwybr Hamdden Hawdd

1. Cerddwch allan o’r maes parcio gan droi i’r chwith i fynd dros bont y trên. Hon yw’r rheilffordd o Flaenau Ffestiniog i Gyffordd Llandudno. Ar ôl croesi'r bont, dilynwch y ffordd i'r chwith ac yna trowch i'r dde am Gwm Penamnen gan fynd heibio stryd Glan Gors. Dilynwch y trac i fyny am y coed.

2. Pan ddowch at gyffordd yn y ffordd, dilynwch y trac i lawr i’r dde.

3. Pan welwch yr arwydd Pont Carreg Alltrem, trowch i’r dde gan fynd dros y bont a chroesi’r afon Penamnen. O’r bont cewch olygfa wych o’r Foel Goch i’r chwith.

4. Ar ôl cyrraedd y lan ar yr ochr arall, trowch i’r dde gan fynd heibio’r byrddau picnic a dilyn y trac yn ôl i lawr i’r pentref. Ar y ffordd, fe fyddwch yn mynd heibio Tai Penamnen. Mae gwaith archaeolegol wedi cael ei wneud yma i ganfod olion hen dai.

5. Mae’r trac yn eich arwain yn ôl at bont y trên. Ewch drosti gan droi i’r dde yn ôl i mewn i’r maes parcio.

Y Daith Hir - Llwybr Hamdden Canolig

1. Cerddwch allan o’r maes parcio gan droi i’r chwith i fynd dros bont y trên. Hon yw’r rheilffordd o Flaenau Ffestiniog i Gyffordd Llandudno. Ar ôl croesi'r bont, dilynwch y ffordd i'r chwith ac yna trowch i'r dde am Gwm Penamnen gan fynd heibio stryd Glan Gors. Dilynwch y trac i fyny am y coed.

2. Pan ddowch at gyffordd yn y ffordd, ewch syth ymlaen. Wrth i chi esgyn ar hyd y trac fe fyddwch yn mynd heibio craig o’r enw Carreg Alltrem ar y chwith sydd yn boblogaidd iawn gan ddringwyr yn ymarfer eu crefft.

3. Parhewch ar y trac nes cyrraedd fforch yn y ffordd gan aros ennyd i fwynhau’r olygfa ysblennydd o Gwm Penamnen. I’r dde fe welwch chi gopaon Moel Siabod, Pen yr Helgi Du, Pen Llithrig y Wrach a Charnedd y Cribau. Mae llwybr yr afon yn ogystal â’r ffordd Rufeinig, Sarn Helen, i’w gweld yn glir yn y Cwm oddi tanoch. Cadwch i’r chwith yn y fforch gan ddilyn y trac i fyny’r Cwm.

4. Pan welwch saethau melyn ar arwyddbost ar ochr chwith y ffordd trowch i lawr y llwybr i’r dde gan gychwyn ar eich taith ar hyd Sarn Helen. Dilynwch y llwybr i lawr y Cwm gan ddilyn y saethau melyn a mynd heibio tŷ carreg o’r enw Tŷ’n y Cwm.

5. Ar ôl mynd heibio’r tŷ, trowch i’r dde gan ymuno â’r ffordd darmac gan gychwyn ar eich taith yn ôl am y maes parcio gan fynd heibio Pont Carreg Alltrem ar y dde.

6. Ar y ffordd yn ôl i lawr am y pentref, fe fyddwch yn mynd heibio Tai Penamnen. Mae gwaith archaeolegol wedi cael ei wneud yma i ganfod olion hen dai.

7. Mae’r trac yn eich arwain yn ôl at bont y trên. Ewch drosti gan droi i’r dde yn ôl i mewn i’r maes parcio.

Dolwyddelan

Cwm Penamnen, Dolwyddelan (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)