Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

alt=

Coed Graigddu

Y byrraf o ddwy daith yn yr ardal, mae’r gylchdaith yma yn dilyn llwybrau coedwig tawel. Mi fyddwch yn pasio rhaeadr Pistyll Gwyn a golygfeydd anhygoel o dde Eryri ar eich ffordd. Gall y tirwedd fod yn hegar ar rai adegau felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwisgo esgidiau addas.

Sut i gyrraedd yno
Wrth deithio i’r de lawr yr A470 trowch i’r dde ½ milltir (1 km) ar ôl troad Bronaber.
Wrth deithio i’r gogledd ar yr A470, trowch i’r chwith 2 filltir (3 km) ar ôl yr arwydd i droi i’r dde am ganolfan Coed y Brenin.
Dilynwch y ffordd gul am ychydig dros 2 filltir (3.5 km) trwy ddwy giât a pharcio yn y maes parcio benodedig. Cofiwch gau’r giatiau bob tro.

Pellter: 3 milltir - 5 km (taith gylch)

Esgyniad: Rhostir mynyddig a rhai darnau garw a gwlyb. Gwisgwch esgidiau pwrpasol.

Amser: Tua 1 awr

Gradd: Taith Hamddenol

Dechrau/Diwedd: Maes parcio Coed Graigddu

Parcio: Maes parcio penodedig, am ddim

Côd Post: LL45 2PL

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL18 (Harlech, Porthmadog a Bala)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

1. Dechreuwch eith taith drwy ddilyn yr arwydd i’r dde allan o’r maes parcio ar hyd y ffordd raean.

2. O gwmpas 200m, ewch i’r chwith ar y cyffordd cyntaf ar y ffordd raean.

3. Byddwch yn ymwybodol o’r anifeiliaid wrth fynd heibio Graigddu Isaf ar eich dde. Parhewch i’r chwith o’r ffermdy a chroesi’r bont yn syth o’ch blaen.

4. Yn fuan mi welwch arwydd ar eich dde tuag at Bwlch Tyddiad, parhewch i ddilyn llwybr Bwlch Drws Ardudwy.

5. Ar ôl 200m pellach, dilynwch y llwybr i’r dde gan fynd heibio’r giât.

6. Ar ôl ychydig ewch syth ymlaen gan basio’r troad ar eich dde.

7. Parhewch ar y trac am oddeutu 1km.

8. Ar y gyffordd nesa dilynwch y trac i’r dde gan anwybyddu arwydd pren Bwlch Drws Ardudwy.

9. Parhewch ar y trac ac ar ôl 600m dilynwch y trac i’r dde.

10. Dilynwch y llwybr trwy’r blanhigfa am 300m pellach.

11. Yn fuan mi ddewch at gyffordd, ewch i’r dde a dilyn arwydd Pistyll Gwyn.

12. Ar ôl 500m mi ewch heibio rhaeadr fechan ar eich chwith (Pistyll Gwyn). Ar ôl 500m pellach mi gyrhaeddwch cyffordd-T, trowch i’r chwith a dilyn y llwybr yn ôl i’r maes parcio.

 • Coed Graigddu

  1. Dechreuwch eith taith drwy ddilyn yr arwydd i’r dde allan o’r maes parcio ar hyd y ffordd raean.

 • Coed Graigddu

  2. O gwmpas 200m, ewch i’r chwith ar y cyffordd cyntaf ar y ffordd raean.

 • Coed Graigddu

  3. Byddwch yn ymwybodol o’r anifeiliaid wrth fynd heibio Graigddu Isa far eich dde. Parhewch i’r chwith o’r ffermdy a chroesi’r bont yn syth o’ch blaen.

 • Coed Graigddu

  4. Yn fuan mi welwch arwydd ar eich dde tuag at Bwlch Tyddiad, parhewch i ddilyn llwybr Bwlch Drws Ardudwy.

 • Coed Graigddu

  5. Ar ôl 200m pellach, dilynwch y llwybr i’r dde gan fynd heibio’r giât.

 • Coed Graigddu

  6. Ar ôl ychydig ewch syth ymlaen gan basio’r troad ar eich dde.

 • Coed Graigddu

  7. Parhewch ar y trac am oddeutu 1km.

 • Coed Graigddu

  8. Ar y gyffordd nesa dilynwch y trac i’r dde gan anwybyddu arwydd pren Bwlch Drws Ardudwy.

 • Coed Graigddu

  9. Parhewch ar y trac ac ar ôl 600m dilynwch y trac i’r dde.

 • Coed Graigddu

  10. Dilynwch y llwybr trwy’r blanhigfa am 300m pellach.

 • Coed Graigddu

  11. Yn fuan mi ddewch at gyffordd, ewch i’r dde a dilyn arwydd Pistyll Gwyn.

 • Coed Graigddu

  12. Ar ôl 500m mi ewch heibio rhaeadr fechan ar eich chwith (Pistyll Gwyn). Ar ôl 500m pellach mi gyrhaeddwch cyffordd-T, trowch i’r chwith a dilyn y llwybr yn ôl i’r maes parcio.

Nodyn ar Ddiogelwch

Cyn mentro allan ar y mynyddoedd, darllenwch ein Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd.

Cofiwch