Ymweld ag Eryri

alt=

Coed Graigddu

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

 • Coed Graigddu

  1. Dechreuwch eith taith drwy ddilyn yr arwydd i’r dde allan o’r maes parcio ar hyd y ffordd raean.

 • Coed Graigddu

  2. O gwmpas 200m, ewch i’r chwith ar y cyffordd cyntaf ar y ffordd raean.

 • Coed Graigddu

  3. Byddwch yn ymwybodol o’r anifeiliaid wrth fynd heibio Graigddu Isa far eich dde. Parhewch i’r chwith o’r ffermdy a chroesi’r bont yn syth o’ch blaen.

 • Coed Graigddu

  4. Yn fuan mi welwch arwydd ar eich dde tuag at Bwlch Tyddiad, parhewch i ddilyn llwybr Bwlch Drws Ardudwy.

 • Coed Graigddu

  5. Ar ôl 200m pellach, dilynwch y llwybr i’r dde gan fynd heibio’r giât.

 • Coed Graigddu

  6. Ar ôl ychydig ewch syth ymlaen gan basio’r troad ar eich dde.

 • Coed Graigddu

  7. Parhewch ar y trac am oddeutu 1km.

 • Coed Graigddu

  8. Ar y gyffordd nesa dilynwch y trac i’r dde gan anwybyddu arwydd pren Bwlch Drws Ardudwy.

 • Coed Graigddu

  9. Parhewch ar y trac ac ar ôl 600m dilynwch y trac i’r dde.

 • Coed Graigddu

  10. Dilynwch y llwybr trwy’r blanhigfa am 300m pellach.

 • Coed Graigddu

  11. Yn fuan mi ddewch at gyffordd, ewch i’r dde a dilyn arwydd Pistyll Gwyn.

 • Coed Graigddu

  12. Ar ôl 500m mi ewch heibio rhaeadr fechan ar eich chwith (Pistyll Gwyn). Ar ôl 500m pellach mi gyrhaeddwch cyffordd-T, trowch i’r chwith a dilyn y llwybr yn ôl i’r maes parcio.