Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybrau Cymedrol

Mae nifer o’r llwybrau cymedrol yma yn rhai cylchol ac yn amrywio o deithiau byr, ychydig o oriau i rai hirfaith. Maent yn gyfle gwych i weld Parc Cenedlaethol Eryri heb orfod mentro allan ar rai o’r llwybrau mwyaf heriol. Er bod y teithiau yma yn llai o sialens, gall y tirwedd amrywio ym mhob lleoliad. Wrth fentro allan byddwch yn barod ar gyfer tir fferm, llwybrau anwastad, ffyrdd tarmac, nentydd, corsydd a rhannau serth. Mae’r teithiau yma yn addas ar gyfer yr holl deulu. Mae esgidiau cerdded da a dillad addas yn cael ei argymell.

Cwm Idwal

Cwm Idwal, Ogwen - Llwybr Cymhedrol

Mae Cwm Idwal yn gyrchfan boblogaidd iawn i gerddwyr, dringwyr, pysgotwyr a daearegwyr. Mae Llyn Idwal yn 800 medr o hyd ac yn 300 medr o led ac yn gorwedd yng nghysgod y Twll Du.

Pellter: 3 milltir - 5Km

« mwy o fanylion
Llwybr Panorama

Llwybr Panorama, Bermo - Llwybr Cymhedrol

Cewch fwynhau rhai o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Eryri ar hyd y llwybr amrywiol a hyfryd hwn! Mae ymwelwyr wedi bod yn troedio rhannau o'r daith hon ers y cyfnod Fictorianaidd gan fwynhau'r golygfeydd ysblennydd o forfa Mawddach, o fynyddoedd Cader Idris ac o Fae Ceredigion.

Pellter: 4 milltir - 6.5 km

« mwy o fanylion
Precipice Walk, Dolgellau

Llwybr Cynwch, Dolgellau - Llwybr Cymhedrol

Nid yw'r daith gylch hon yn llwybr cyhoeddus ond llwybr preifat drwy ran arbennig o hardd ar stad Nannau, sy'n dyddio'n ôl i'r ddeuddegfed ganrif.

Pellter: 3 milltir - 5 km

« mwy o fanylion
Llwybr Clywedog, Dolgellau

Llwybr Clywedog, Dolgellau - Llwybr Cymhedrol

Dyma un o lwybrau mwyaf poblogaidd cyffiniau Dolgellau ac mae'r llwybr cylch hwn yn dilyn taith fyrlymus afon Clywedog trwy geunant trawiadol.

Pellter: 2½ milltir - 4 km

« mwy o fanylion
Llyn Tegid, Bala

Llyn Tegid, Y Bala - Gogledd - Llwybr Cymhedrol

Mae’r daith hon yn arwain ar hyd y bryniau gogleddol uwchben Llyn Tegid, gan gynnig golygfeydd bendigedig o fynydd yr Arenig a chefn gwlad agored.

Pellter: Tua 6 milltir - 10 Km

« mwy o fanylion
Llyn Tegid, Bala

Llyn Tegid, Y Bala - De - Llwybr Cymhedrol

Mae’r daith hon yn arwain ar hyd y bryniau deheuol uwchben Llyn Tegid, gan gynnig golygfeydd bendigedig o’r llyn a chefn gwlad agored.

Pellter: Tua 7.5 milltir - 12 Km

« mwy o fanylion
Cwm Bychan

Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan - Llwybr Cymhedrol

Mae’r gylchdaith yma’n dechrau ym mhentref Beddgelert ac yn dilyn yr Afon Glaslyn, mae’n dringo i fyny trwy Gwm Bychan cyn disgyn at Lyn Dinas a dychwelyd ar hyd y Glaslyn yn ôl at Feddgelert.

Pellter: 6 milltir - 10 km

« mwy o fanylion
Coed Abergwynant

Coed Abergwynant - Llwybr Cymhedrol

Mae’r daith hon yn cynnwys peth o Lwybr Mawddach sydd yn daith 9 milltir (15km) fendigedig o Ddolgellau i Abermaw, ac y mae hefyd yn cynnwys coetir hyfryd Abergwynant.

Pellter: 4 milltir - 6 km

« mwy o fanylion
Llwybr Farchynys, Dolgellau

Llwybr Farchynys, Dolgellau - Llwybr Cymhedrol

Coedlan sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw Farchynys ac mae wedi ei lleoli mewn safle hyfryd ger aber y Fawddach.

Pellter: 1 milltir - 2 km

« mwy o fanylion
Llwybr Foel Caerynwch, Dolgellau

Llwybr Foel Caerynwch, Dolgellau - Llwybr Cymhedrol

Cylchdaith yw hon sy’n codi 175m (570 troedfedd) i gopa Foel Caerynwch gan gychwyn o bentref Brithdir.

Pellter: 2 milltir - 3 km

« mwy o fanylion
Craig y Ddinas Walk

Llwybr Craig y Ddinas - Llwybr Cymhedrol

Bryngaer o Oes yr Haearn yw Craig y Ddinas mewn lleoliad dramatig ar graig amlwg 350m uwch lefel y môr ac yn ffocws naturiol i’r dyffryn llydan.

Pellter: Taith syth 4 milltir - 6Km

« mwy o fanylion
Llwybr Llanfairfechan

Llwybr Llanfairfechan - Llwybr Cymhedrol

Mae'r daith gylch hon yn wledd archaeolegol ac yn mynd â chi at odre'r Carneddau sy'n llawn nodweddion archaeolegol yn dyddio'n ôl i Oes y Cerrig, cyn eich arwain yn ôl ar hyd y Ffordd Rufeinig.

Pellter: 4.5 milltir - 7.5 km

« mwy o fanylion
Bwlch Drws Ardudwy

Bwlch Drws Ardudwy - Llwybr Cymhedrol

Yr hiraf o ddwy daith yn yr ardal, mae’r gylchdaith yma (taith hamdden gymhedrol) yn eich arwain tuag at Fwlch Drws Ardudwy, sef bwlch rhwng Rhinog Fawr a Rhinog Fach. Mae’r daith yma yn rhoi’r cyfle i chi brofi amgylchedd unigryw Gwarchodfa Natur Genedlaethol y Rhinogydd cyn eich arwain yn ôl at goedtir Graigddu. Mae amryw yn dweud bod y Rhinogydd yn un o gwylltiroedd olaf Cymru, ac wedi cyrraedd yno mae’n hawdd gweld pam.

Pellter: 4 milltir - 7 km (taith gylch)

« mwy o fanylion
Morfa Mawddach

Clogau, Bontddu - Llwybr Cymhedrol

Mae'r llwybr hwn yn eich arwain at hen waith aur y Clogau ble mae golygfeydd hyfryd o fynyddoedd De Eryri ac o aber y Fawddach. Mwyngloddfa’r Clogau oedd y mwyaf ei maint a’r mwyaf cynhyrchiol yn yr ardal.

Pellter: 4 milltir - 6.5 Km

« mwy o fanylion
Cnicht

Cylchdaith Croesor - Llwybr Cymhedrol

Beth am daith gerdded gyda golygfeydd bendigedig o dir a môr? Bydd y daith gylch hon yn arwain o bentref anghysbell Croesor ar droed y Cnicht i lawr i’r gwastadoedd ger aber afon Glaslyn, cyn dilyn Afon Croesor yn ôl i fyny i Groesor.

Pellter:

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)