Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr Clywedog, Dolgellau

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

 • Llwybr Clywedog, Dolgellau

  1. O’r gilfan, cerddwch yn ôl ar hyd y ffordd i gyfeiriad Pont ar Ddibyn am ganllath gan fynd heibio'r fynegbost gyntaf am Lwybr Clywedog, a chan gymryd gofal o’r drafnidiaeth. Wrth yr ail fynegbost am Lwybr Clywedog, trowch i’r dde drwy giât fochyn. Byddwch yn croesi pont bren dros y ceunant. Arferai pont ac iddi ganllawiau patrymog o goed fod yma yn union wedi i Thomas Payne gwblhau’r llwybr.

 • Llwybr Clywedog, Dolgellau

  2. Ymhen ychydig cewch eistedd ar fainc i goffau Mary Richards, y botanegydd fu’n byw ym Mhlas Caerynwch ymhellach i fyny’r afon. Teithiodd lawer, i’r Affrig yn bennaf, a bu’n gyfrifol am ddod â sawl planhigyn trawiadol yn ôl i erddi Caerynwch a Kew yn Llundain. Gall sŵn yr afon fod yn fyddarol fan hyn pan fydd llif ar ôl y glaw.

 • Llwybr Clywedog, Dolgellau

  3. Ymhellach ar i lawr mae tair craig fawr ar draws y llwybr a gariwyd yma gan rymoedd rhewlifol 10,000 o flynyddoedd yn ôl. Sylwch ar yr eiddew, y rhedyn a’r mwsoglau yn doreth dros y coed llydanddail uwchben – coed derw, ffawydd ac ynn. Mae rhywogaethau cenedlaethol prin o gen a llysiau’r afu yn tyfu yma.

 • Llwybr Clywedog, Dolgellau

  4. Fe ddowch maes o law at y ffordd waelod. Nid nepell o Bont Clywedog i gyfeiriad Dolgellau mae olion hen ffwrnais haearn yn dyddio o flynyddoedd cynnar y ddeunawfed ganrif. Abraham Darby, y Crynwr o Coalbrookdale a’i adeiladodd. Roedd ef a Chrynwyr eraill o ffermydd Dolserau a Dolgun yn cloddio am fwyn haearn ar Dir Stent gerllaw a’i gludo i lawr at y ffwrnais. Os cewch gyfle, ewch i weld yr adfeilion. Rhaid cerdded am ganllath a hanner ar hyd y ffordd fach i gyfeiriad Dolgellau o Bont Clywedog.

 • Llwybr Clywedog, Dolgellau

  5. Trowch i’r dde dros Bont Clywedog i barhau ar hyd Llwybr Clywedog (trowch i'r chwith i wyro oddi ar y llwybr i weld olion y ffwrnais). Sylwch ar yr enwau wedi eu naddu i gerrig canllaw’r bont. Hen felin wlân a warws oedd yr adeiladau i’r dde. Roedd ffos y felin yn tynnu dŵr o’r afon yn uwch i fyny ac mae olion i’w gweld hyd heddiw. Roedd yn rhaid rheoli llif y dŵr yn y ffos hon rhag i olwyn ddŵr y felin falu - mewn tywydd gwlyb, gallai lefel a grym dinistriol yr afon godi’n aruthrol mewn dim o dro.

 • Llwybr Clywedog, Dolgellau

  6. Cadwch i’r dde yn y fforch o’ch blaen a cherddwch fyny’r allt nes dod yn fuan at fynegbost arall. Dilynwch y llwybr ar hyd y ceunant yn ôl at y car. Cewch olygfeydd hyfryd o’r rhaeadrau ar hyd y daith, a byddwch yn y gwanwyn yn cerdded drwy goedlan yn llawn clychau’r gog, blodau’r gwynt a chraf y geifr (garlleg gwyllt).