Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr Cynwch, Dolgellau

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Golygfa 360 Panorama

Llwybr Cynwch, Dolgellau

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  1. Cychwynwch drwy adael y maes parcio yn nghyfeiriad Dolgellau ble mae llwybr yn troi i’r dde trwy Coed Cefndiwiog.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  2. Ar ôl 250m dilynwch y llwybr i’r Chwith.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  3. Ewch ymlaen am 300m ymhellach gan ddilyn llwybr i’r chwith heibio i dŷ Gwern Offeiriad.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  4. Dilynwch y llwybr i fyny ac i’r dde trwy’r goedwig. Ar ôl 100m ewch drwy giat i gae agored.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  5. Dilynwch y llwybr tuag at Llyn Cynwch gan droi i’r dde fyny i’r allt wrth ddilyn y wal gerrig.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  6. Parhewch i ddilyn y llwybr ar hyd y wal gerrig. Mae nifer o goed derw hynafol yma gyda phoblogaeth bwysig o gen a mwsogl yn tyfu arnyn nhw yn y parcdir ar y dde.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  7. Ar ôl 350m, ewch drwy fwlch yn y wal ac yn fuan iawn cewch olygfeydd bendigedig tua’r Gogledd wrth edrych dros Goed y Brenin (Cyfoeth Naturiol Cymru).

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  8. Dilynwch y llwybr i’r chwith wrth yr arwyddbost sy’n arwain at yr hen fwynfa gopr.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  9. Dilynwch y llwybr wrth fwynhau golygfeydd o’r Afon Mawddach islaw am 1km nes cyrraedd giat bren.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  10. Ewch trwy’r giat a dilyn y llwybr am 500m ychwanegol nes cyrraedd pen y dyffryn ble fydd golygfeydd di-guro o aber y Fawddach yn disgwyl amdanoch.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  11. Dalier ati i ddilyn y llwybr trwy’r giat yn y wal gerrig.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  12. Ar ôl 500m ewch drwy giat yn y wal gerrig a pharhau i lawr at Lyn Cynwch.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  13. Pan gyrhaeddwch Lyn Cynwch, trowch i’r chwith a dilyn y llwybr o amgylch ymyl gogleddol y llyn.

 • Llwybr Cynwch, Dolgellau (© APCE)

  14. Ar ddiwedd y llyn mi fyddwch yn ailymuno a’r llwybr y cychwynwyd. Dilynwch y llwybr yn ôl at y maes parcio.

Cofiwch