Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Golygfa 360 Panorama

Cwm Bychan 360

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  1. Cerddwch o’r maes parcio tuag at y brif ffordd gan droi i’r chwith heibio’r Ganolfan Groeso.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  2. Anelwch am y bont sydd yng nghanol y pentref ac yna cerddwch ar hyd y lôn gyfyng rhwng y bont fawr a Thŷ Isaf (adeilad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) gan ddilyn yr arwydd am ‘Fedd Gelert’.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  3. Cyn y bont droed, trowch i’r dde gan ddilyn y llwybr ar hyd lan yr Afon Glaslyn.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  4. Ymhen 200m, trowch i’r dde er mwyn ymweld ‘Bedd Gelert’.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  5. Parhewch heibio ‘Bedd Gelert’ ar eich dde.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  6. Parhewch ar hyd y llwybr er mwyn ailymuno a llwybr glan yr afon gan droi i’r dde er mwyn cario ymlaen gyda’r daith.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  7. Parhewch i gerdded ar hyd llwybr glan yr afon trwy giât sydd wedi ei wneud o bren sydd a dau bysgodyn wedi ei gerfio arno. Dyma ddynodi dechreuad Llwybr y Pysgotwr.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  8. Croeswch y bont droed sydd ger bont y rheilffordd ac ewch drwy ddwy gat mochyn sy’n croesi’r lein. Cymerwch ofal wrth groesi!

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  9. Dilynwch y llwybr troed ar hyd yr Afon Glaslyn, ond cofiwch bod yn hynod ofalus gan y gall hi fod yn ofnadwy o lithredig mewn mannau. Cymrwch ofal arbennig o gwmpas Craig y Fwtres sy’n gyfyng iawn.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  10. Croeswch bont bren.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  11. Pan fydd Pont Aberglaslyn yn dod i’r golwg dilynwch y llwybr wrth ddringo’r grisiau cerrig.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  12. Mae’r darn hwn o’r llwybr yn mynd trwy perthlys deniadol at giât bren.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  13. Gan gadw i’r dde, dilynwch yr arwydd am faes parcio Cwm Bychan. (Mae toiledi ar gael yma).

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  14. Wrth i chi ddynesu at y maes parcio, anelwch am y twnel sy’n rhedeg o dan y rheilffordd.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  15. Dilynwch y llwybr trwy’r coed ac ar ôl pasio giât, ewch ymlaen i fyny dringfa graddol Cwm Bychan.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  16. Ar ôl oddeutu 600m cewch eich gwobryo gyda golygfeydd gogoneddus o’r Cnicht a’r Moelwynion ar eich dde a Thraeth Bychan tu ôl i chi.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  17. Ar ôl 500m ychwanegol mi fyddwch yn pasio peilonau o fwynfa segur.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  18. Ar ôl pasio’r peilon olaf, dilynwch y llwybr i fyny’r cwm.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  19. Ar ôl tua 100m mi ddewch at raniad yn y llwybr, dilynwch y troiad i’r dde a pharhau i fyny’r cwm.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  20. Ar flaen y cwm, ewch dros y gamfa a dilyn y llwybr i’r chwith. Cewch eich gwybryo y tro hwn gyda golygfa anhygoel o’r Wyddfa ar eich chwith a Moel Siabod a Nant Gwynant o’ch blaen.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  21. Pan ddewch at gyffordd ger hen safle mwyngloddio Llwyndu, dilynwch y llwybr i’r dde tuag at Llyn Dinas.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  22. Fel mae’r llwybr yn syrthio, mi ddaw Llyn Dinas i’r golwg.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  23. Pan gyrhaeddwch y llyn, dilynwch y llwybr i’r chwith.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  24. Ewch trwy’r gat mochyn a pharhau heibio’r bont gan gadw’r afon ar eich ochr dde.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  25. Ar ôl 500m ewch trwy gat mochyn arall.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  26. Ar ol cyrraedd y ffordd darmac, trowch i’r chwith a cherdded heibio mynedfa Tŷ Hen ar eich dde a dilyn y ffordd tuag at Fwynfa Copr Sygun.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  27. Ger y fynedfa at y fwynfa, trowch i’r dde a dilyn y llwbr cyhoeddus ar hyd y ffordd darmac.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  28. y ffordd am ychydig dros 1km nes cyrraedd pont sydd yn croesi’r afon tuag at y briffordd, ewch trwy’r gat mochyn ar eich chwith a dilyn y llwybr am 300m pellach.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  29. Ewch trwy ddwy gat mochyn gan ddilyn y llwybr yn syth ymlaen rhwng rhes o dai a’r afon ble fyddwch yn pasio rhes o dai ar y maes sydd wedi dod yn ddarlun nodweddiadol o Feddgelert.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  30. Ewch dros y bont droed a dilyn yr un ffordd ar ddechrau’r siwrne er mwyn dychwelyd i’r maes parcio.