Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr Farchynys, Dolgellau

Coedlan sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw Farchynys ac mae wedi ei lleoli mewn safle hyfryd ger aber y Fawddach.

O’r goedlan hon, gallwch fwynhau golygfeydd godidog o Gader Idris, o bont Abermaw ac o’r ardal o amgylch Dolgellau.

Mae’r goedlan yn cynnwys cymysgedd o goed cynhenid megis derw a chelyn gan ddenu nifer o adar fel y Gwybedog Brith, y Dringwr Bach a Thelor y Cnau. Felly cofiwch gario eich sbienddrych hefo chi wrth ymlwybro ar hyd y llwybr hyfryd hwn.

Sut i gyrraedd yno?
Ar ffordd yr A496 o Ddolgellau i Abermaw ewch trwy bentref Bont-ddu. Wedi i chi fynd trwy Bont-ddu, ewch heibio Gwersyllfa Tyddyn Du Campsite ar y chwith a chadwch olwg am ddau gilfan ar yr ochr dde wedi hynny. Mae maes parcio Farchynys ar y chwith ar draws y ffordd i’r ail gilfan. Fe welwch bostyn glas gyda symbol parcio yn eich cyfeirio i mewn i’r maes parcio. Mae cyfyngiad uchder o 6 throedfedd 6 modfedd ar gyfer cerbydau. Mae byrddau picnic ger y maes parcio.

Pellter: 1 milltir - 2 km

Esgyniad: Llwybrau coedwig a thraciau. Gwisgwch eisgidiau cerdded sy'n dal dŵr

Amser: Tua 1 awr

Gradd: Llwybr Cymhedrol

Dechrau/Diwedd: Maes parcio Farchynys, ger Bont-ddu (SH 662 186)

Parcio: Maes parcio Farchynys

Côd Post: LL42 1TN

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL23 (Cader Idris a Llyn Tegid)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

1. O’r maes parcio, gyda’ch cefn tuag at y ffordd, ewch trwy’r giât fochyn ar yr ochr dde ger y coed a dilynwch y llwybr.

2. Pan mae’r llwybr yn fforchio, trowch i’r dde i fynd i’r olygfan. Yno, gallwch weld pont Abermaw a’r olygfa hardd o aber y Fawddach rhwng y coed derw.

3. O’r olygfan, ewch yn ôl ar hyd y llwybr a phan fydd yn fforchio, trowch i’r dde.

4. Pan gyrhaeddwch drac llydan, trowch i’r dde. Wrth i chi gerdded ar hyd y trac, mae’r gors a welwch ar y chwith dan ddŵr pan fydd y llanw’n uchel.

5. Pan gyrhaeddwch giât gyda chamfa y tu draw iddi ar y dde, peidiwch â mynd dros y gamfa. Ewch i’r dde gan ddilyn ymyl y ffens i fyny’r goedwig.

6. Pan mae’r llwybr yn fforchio, trowch i’r chwith.

7. Pan gyrhaeddwch ffens, trowch i’r chwith i fynd i’r olygfan gan edmygu’r golygfeydd hyfryd.

8. O’r olygfan ewch yn ôl at y ffens, trowch i’r dde a dilynwch y llwybr yn ôl i lawr at y gamfa a’r giât ger y gors.

9. Pan gyrhaeddwch y gamfa, ewch i’r chwith gan ddilyn y trac. Byddwch yn mynd trwy ddwy giât fochyn cyn cyrraedd yn ôl i’r maes parcio.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  1. O’r maes parcio, gyda’ch cefn tuag at y ffordd, ewch trwy’r giât fochyn ar yr ochr dde ger y coed a dilynwch y llwybr.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  2. Pan mae’r llwybr yn fforchio, trowch i’r dde i fynd i’r olygfan. Yno, gallwch weld pont Abermaw a’r olygfa hardd o aber y Fawddach rhwng y coed derw.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  3. O’r olygfan, ewch yn ôl ar hyd y llwybr a phan fydd yn fforchio, trowch i’r dde.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  4. Pan gyrhaeddwch drac llydan, trowch i’r dde. Wrth i chi gerdded ar hyd y trac, mae’r gors a welwch ar y chwith dan ddŵr pan fydd y llanw’n uchel.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  5. Pan gyrhaeddwch giât gyda chamfa y tu draw iddi ar y dde, peidiwch â mynd dros y gamfa. Ewch i’r dde gan ddilyn ymyl y ffens i fyny’r goedwig.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  6. Pan mae’r llwybr yn fforchio, trowch i’r chwith.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  7. Pan gyrhaeddwch ffens, trowch i’r chwith i fynd i’r olygfan gan edmygu’r golygfeydd hyfryd.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  8. O’r olygfan ewch yn ôl at y ffens, trowch i’r dde a dilynwch y llwybr yn ôl i lawr at y gamfa a’r giât ger y gors.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  9. Pan gyrhaeddwch y gamfa, ewch i’r chwith gan ddilyn y trac. Byddwch yn mynd trwy ddwy giât fochyn cyn cyrraedd yn ôl i’r maes parcio.

Nodyn ar Ddiogelwch

Cyn mentro allan ar y mynyddoedd, darllenwch ein Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd.

Cofiwch