Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr Farchynys, Dolgellau

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  1. O’r maes parcio, gyda’ch cefn tuag at y ffordd, ewch trwy’r giât fochyn ar yr ochr dde ger y coed a dilynwch y llwybr.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  2. Pan mae’r llwybr yn fforchio, trowch i’r dde i fynd i’r olygfan. Yno, gallwch weld pont Abermaw a’r olygfa hardd o aber y Fawddach rhwng y coed derw.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  3. O’r olygfan, ewch yn ôl ar hyd y llwybr a phan fydd yn fforchio, trowch i’r dde.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  4. Pan gyrhaeddwch drac llydan, trowch i’r dde. Wrth i chi gerdded ar hyd y trac, mae’r gors a welwch ar y chwith dan ddŵr pan fydd y llanw’n uchel.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  5. Pan gyrhaeddwch giât gyda chamfa y tu draw iddi ar y dde, peidiwch â mynd dros y gamfa. Ewch i’r dde gan ddilyn ymyl y ffens i fyny’r goedwig.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  6. Pan mae’r llwybr yn fforchio, trowch i’r chwith.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  7. Pan gyrhaeddwch ffens, trowch i’r chwith i fynd i’r olygfan gan edmygu’r golygfeydd hyfryd.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  8. O’r olygfan ewch yn ôl at y ffens, trowch i’r dde a dilynwch y llwybr yn ôl i lawr at y gamfa a’r giât ger y gors.

 • Llwybr Farchynys, Dolgellau

  9. Pan gyrhaeddwch y gamfa, ewch i’r chwith gan ddilyn y trac. Byddwch yn mynd trwy ddwy giât fochyn cyn cyrraedd yn ôl i’r maes parcio.