Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Dôl-goch, Tywyn

Beth sy’n arbennig am y lle? - Mae yma goedlan amrywiol a diddorol yn y ceunant llaith sy’n wynebu’r gogledd-orllewin. Gan nad oes llawer o bori wedi bod yma, mae cyfoeth anghyffredin o blanhigion daear i’w gweld, gan gynnwys gwyddfid, eiddew a sawl math o redyn.

Pridd asidig a grug sydd ar ochr ogleddol y ceunant, yn enwedig wrth nesu at y brig. Cwbl groes yw’r ochr ddeheuol ac mae’r planhigion a welir yma yn dangos hynny, yn enwedig bresych y cŵn, briallu a’r mapgoll.

Mae modd cyrraedd y safle trwy ddefnyddio rheilffordd Tal y Llyn, ac mae digon o le i barcio car hefyd.

Cymedrol

Dewch draw i'r ceunant hudolus

Cadwch at y llwybrau. Mae wyneb caled i ran gyntaf y llwybr. Wedi hynny, mae'r llwybr yn serth - ceir grisiau yn y mannau mwyaf serth.

Dylai'r daith i ben ucha'r ceunant gymryd tua 45 munud.

Mae'r tir yn gallu bod yn llithrig dan draed. Cymerwch ofal os gwelwch yn dda.

Cadwch pob ci ar dennyn.

Ceunant Dôl-goch, Tywyn

Ceunant Dôl-goch, Tywyn (© Crown copyright (2006) Visit Wales)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)